Alicja Plichta

Artykuły autora

Karta martwego urodzenia ulegnie zmianom

Zgodnie z zapisami przekazanego 9 października 2017 roku do konsultacji społecznych projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia, ilość...

09.10.2017
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10