W karcie martwego urodzenia znajdzie się dodatkowo informacja o :

- stanie zdrowia dziecka: długość, ciężar ciała (jednak bez informacji o ilości punktów w skali Apgar) – o ile będzie to możliwe do ustalenia;

- ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość i miejsce porodu;

- poprzednich ciążach i porodach matki dziecka;

- miejscu zamieszkania rodziców dziecka, w tym także okresie ich przebywania w Polsce na obszarze danej gminy oraz o ich wykształceniu.

Proponowane w projekcie zmiany mają pomóc w ocenie funkcjonowania systemu opieki perinatalnej, prowadzeniu analiz porównawczych krajowych i międzynarodowych, co ma przełożyć się na poprawienie jakości udzielanych w tym zakresie świadczeń zdrowotnych.

W karcie urodzenia nie zaproponowano zmian.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 15 grudnia 2017 roku.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl