Alicja Plichta

Artykuły autora

Nadchodzą duże zmiany w kryteriach oceny ofert

W związku z planowanym na początku roku 2018 ogłoszeniem przez NFZ postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przedstawiono do konsultacji społecznych obszerny (na...

11.12.2017
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10