NSA: Prawo do zapomnienia obejmuje internetowe archiwa prasowe

Administracja publiczna RODO

Archiwalne artykuły prasowe, dostępne na stronie internetowej, nie są "aktualne", można więc żądać usunięcia z nich danych na podstawie prawa do bycia zapomnianym - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten wyrok zmienia zasady działania mediów, jest groźny dla prasy i może wywoływać u wydawców efekt mrożący - ocenia prof. Grzegorz Sibiga.

28.02.2023

SN: Odrzucenie sprawozdania finansowego partii Hołowni było słuszne

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego oddaliła skargę partii politycznej Polska 2050 Szymona Hołowni na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej odrzucającej sprawozdanie jego partii o źródłach pozyskania środków finansowych. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Wyborczego w 2021 r. były niejasne, a ponadto partia przyjmowała dary od nieuprawnionych osób.

22.02.2023

SN: Ojciec tak wzbraniał się od płacenia alimentów, że nawet sąd się pogubił

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Nie można karać dwa razy za ten sam czyn. A w wypadku skazanego ojca niepłacącego alimentów na syna, sąd skazał go dwukrotnie za ten sam występek popełniony w tym samym czasie – orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego, zgadzając się z rzecznikiem praw obywatelskich, że trzeba proces powtórzyć. Co więcej - wina i kara zostały orzeczone bez przeprowadzenia procesu, na wniosek prokuratora.

21.02.2023

SN: Renta dla osoby poszkodowanej wypadkiem przed wydaniem wyroku nie przysługuje

Prawo cywilne Pacjent

W ocenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nieprawidłowe jest zasądzenie renty po wypadku drogowym za okres poprzedzający wydanie wyroku przez sąd I instancji. Celem renty jest kompensowanie szkody przyszłej i ciągłej. Kompensacja szkody powstałej w okresie poprzedzającym zasądzenie renty w skonkretyzowanej wysokości następuje wyłącznie przez zapłatę odszkodowania.

20.02.2023

Kradzież byka i podrobienie paszportu ukarane

Prawo karne Prawo gospodarcze

Ojciec, który był inicjatorem kradzieży byka ze wspólnego gospodarstwa, chciał skrzywdzić syna, i zarazem osiągnąć korzyść majątkową – orzekł sąd. Co więcej, przy kradzieży doszło do sfałszowania paszportu zwierzęcia. Sąd uznał, że pozbawienie wolności nie będzie karą właściwą i zasądził naprawienie szkody. Z uwagi na uprzednią karalność kara więzienia nie mogłaby być orzeczona z warunkowym zawieszeniem.

18.02.2023

SN: Czyn nieprzyzwoity w miejscu publicznym to baner z krwawymi płodami

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu i uznał winę oskarżonego prezentującego publicznie treści nieprzyzwoite. Chodziło o banery przedstawiające fotografie zakrwawionych płodów ludzkich w kolorze. Stwierdził, że publiczne prezentowanie zwłok człowieka czy szczątków ludzkich jest obyczajowo nieakceptowalne.

16.02.2023

TSUE: Wzorcowy tekst może uzasadniać zgodę na nagrywanie rozmów 

Prawo karne RODO

Zezwolenie na nagrywanie rozmów telefonicznych może nie zawierać zindywidualizowanego uzasadnienia - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że obowiązek uzasadnienia nie został naruszony, gdy orzeczenie opiera się na szczegółowym wniosku właściwego organu postępowania karnego, zaś uzasadnienie zezwolenia można z łatwością i jednoznacznie wywieść z łącznej analizy wniosku i zezwolenia.

16.02.2023

SN: Nieruchomość wchodzi do majątku wspólnego małżonków po zawarciu umowy dożywocia

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej uwzględnił skargę kasacyjną powoda w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Spór dotyczył kwestii, czy prawo własności nieruchomości, nabytej przez pozwaną w trakcie małżeństwa z powodem, weszło do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku osobistego pozwanej.

11.02.2023

TSUE: Przepisy o przedterminowej spłacie kredytu nie dotyczą kosztów dodatkowych

Prawo cywilne Finanse Prawo unijne

Przysługujące konsumentowi prawo do skorzystania, w wypadku przedterminowej spłaty kredytu na zakup nieruchomości, z obniżki całkowitego kosztu kredytu nie obejmuje kosztów niezależnych od okresu obowiązywania umowy - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zastrzegł, że konsument może domagać się jedynie obniżenia odsetek oraz kosztów zależnych od okresu obowiązywania umowy kredytu.

10.02.2023

Kobiety blokujące marsz narodowców nie zostały uniewinnione przez Sąd Najwyższy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kobiety obwinione o blokowanie Marszu Niepodległości w 2017 r. we Wrocławiu mogły stać wzdłuż ulicy, przy krawężniku i wyrażać swoje poglądy, ale weszły na jezdnię - stwierdził Sąd Najwyższy oddalając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść. Izba Karna SN nie zgodziła się z poglądem, że obwinione realizowały gwarantowane konstytucyjnie prawo do wyrażania, w pokojowy sposób, swojego stanowiska w debacie publicznej.

09.02.2023

Wprowadzenie w błąd sądu i oszukanie sąsiadów w celu zasiedzenia działek - ukarane

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąsiad bezprawnie zasiedział trzy działki oszukując sąd cywilny. Mimo że znał właściciela i jego wnuki od dzieciństwa, i z nimi razem chodził do szkoły. Sąd karny uznał winę mężczyzny, skazał na rok więzienia w zawieszeniu i nakazał naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości poprzez wpłacenie solidarnie na rzecz pokrzywdzonych 156,4 tys. złotych.

08.02.2023

TSUE: Techniki mutagenezy wyłączone z ograniczeń dotyczących GMO

Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne

Organizmy uzyskane w wyniku zastosowania in vitro technik lub metod mutagenezy, które były tradycyjnie wykorzystywane do różnych zastosowań in vivo, i których bezpieczeństwo zostało już dawno potwierdzone w odniesieniu do tych zastosowań, są wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy dotyczącej GMO - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

07.02.2023

SN: Kredyt denominowany do franka sprzeczny z demokratycznymi zasadami

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy orzekł, że nie istniały przeszkody do zbadania abuzywności postanowień umowy kredytu. A w świetle przepisów Dyrektywy 93/13 sąd okręgowy był do tego zobowiązany. Zaniechawszy tego badania, sąd naruszył zasadę ochrony konsumentów wynikającą z art. 76 Konstytucji RP nie zapewniając konsumentowi ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, a jednocześnie nie zapewnił ochrony zaufania do państwa.

06.02.2023

Sąd: Ksiądz pokrzywdzony szantażem, otrzyma tysiąc złotych

Prawo karne

Grożenie ujawnieniem zniesławiających zdarzeń drugiej osobie jest przestępstwem zagrożonym karą do trzech lat więzienia. Jednak w wypadku oskarżonego sąd ograniczył się do wymierzenia kary grzywny za stosowanie bezprawnej groźby wobec księdza, która miała zmusić go do zaniechania składania zawiadomień do prokuratury. W ten sposób oskarżony chciał pomóc swojej siostrze.

04.02.2023

Strasburg: Wiedza o związkach jednopłciowych nie szkodzi dzieciom

Administracja publiczna RODO

Oznaczenie książki dla dzieci na temat małżeństw jednopłciowych jako "możliwie szkodliwą dla dzieci poniżej 14 roku życia" stanowiło naruszenie prawa do rozpowszechniania informacji z art. 10 Konwencji autorki książki - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I dodał, że był to wyraz prezentowania przez organy władzy określonej preferencji dla konkretnego rodzaju związków i modelu rodziny.

31.01.2023

TSUE: Policja może rejestrować dane biometryczne i genetyczne, ale uwaga na prawo do ochrony danych wrażliwych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja RODO

Systematyczne gromadzenie danych biometrycznych i genetycznych każdej osoby, której przedstawiono zarzuty, dla celów ich rejestracji policyjnej, jest niezgodne z wymogiem zapewnienia wzmocnionej ochrony w odniesieniu do przetwarzania wrażliwych danych osobowych - stwierdził w wydanym 26 stycznia br. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

27.01.2023

Mandat za brak biletu nie wtedy, gdy biletomat był zepsuty

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Pasażer nie odpowiada za brak biletu, jeżeli nie mógł go kupić z powodu awarii biletomatu - orzekł krakowski sąd. Wyjaśnił także, że nie musi płacić ani podwyższonej opłaty przewozowej, ani nawet zwracać przewoźnikowi kosztów biletu. Argumentem w sprawie nie jest też to, że pasażer potencjalnie mógł skorzystać z aplikacji na smartfonie.

26.01.2023

NSA: UODO nie zajmie się skargą na przetwarzanie danych osobowych przez parafię

Administracja publiczna RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie rozpatrzy skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez parafię. Kościół Katolicki ma bowiem autonomię w sprawach organizacyjnych, w tym przetwarzania danych osobowych jego członków, która daje mu uprawnienie do powołania w ramach własnej struktury organu ochrony danych osobowych - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

16.01.2023

SN: Ryzyko poruszania się po jezdni i ketamina ważne dla ustalenia wysokości odszkodowania za wypadek

Prawo cywilne

Nieznany sprawca potrącił 25-letniego motocyklistę, wymuszając pierwszeństwo. Motocyklista w wyniku wypadku resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim. Sprawa jednak wraca z Sądu Najwyższego do sądu II instancji. W przypadku odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, wina poszkodowanego zestawiana jest ze stwarzanym przez ruch pojazdów niebezpieczeństwem. Zażycie ketaminy przez poszkodowanego przed wypadkiem też będzie brane pod uwagę.

14.01.2023

TSUE: Poczta ma podać, komu przekazała dane osobowe

RODO Prawo unijne

Każdy ma prawo wiedzieć, komu zostały przekazane dotyczące go dane osobowe - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale zastrzegł, że administrator danych może jednak ograniczyć się do wskazania kategorii odbiorców, jeżeli niemożliwe jest zidentyfikowanie tych odbiorców, lub jeżeli wniosek jest ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny.

13.01.2023