SN: Ryzyko poruszania się po jezdni i ketamina ważne dla ustalenia wysokości odszkodowania za wypadek

Prawo cywilne

Nieznany sprawca potrącił 25-letniego motocyklistę, wymuszając pierwszeństwo. Motocyklista w wyniku wypadku resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim. Sprawa jednak wraca z Sądu Najwyższego do sądu II instancji. W przypadku odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, wina poszkodowanego zestawiana jest ze stwarzanym przez ruch pojazdów niebezpieczeństwem. Zażycie ketaminy przez poszkodowanego przed wypadkiem też będzie brane pod uwagę.

14.01.2023

TSUE: Poczta ma podać, komu przekazała dane osobowe

RODO Prawo unijne

Każdy ma prawo wiedzieć, komu zostały przekazane dotyczące go dane osobowe - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale zastrzegł, że administrator danych może jednak ograniczyć się do wskazania kategorii odbiorców, jeżeli niemożliwe jest zidentyfikowanie tych odbiorców, lub jeżeli wniosek jest ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny.

13.01.2023

TSUE: Covidowe ograniczenia mogą być podstawą do obniżki ceny wycieczki

Prawo cywilne Rynek i konsument

Podróżni, których impreza turystyczna została dotknięta środkami przeciwdziałania pandemii COVID-19 mogą mieć prawo do obniżki ceny wycieczki - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I przypomniał, że dyrektywa w sprawie imprez turystycznych przewiduje odpowiedzialność niezależną od winy organizatora. 

12.01.2023

Stary niedźwiedź mocno śpi - sąd nie pozwala na wycinkę lasu

Środowisko Administracja publiczna

Bieszczadzkie niedźwiedzie czeka spokojna zima. Sąd Okręgowy w Krośnie podtrzymał postanowienie o wstrzymaniu wycinki w jednym z leśnych wydzieleń w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Nadleśnictwo planowało przeprowadzić wielkoskalową wycinkę drzew na obszarze stanowiącym ważną ostoję niedźwiedzi w bezpośrednim otoczeniu granic parku.

07.01.2023

SA: Kult zmarłych nakazuje odmówić ekshumacji

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Ekshumacja nie może być dokonana jedynie z powodu wygody dojazdu na cmentarz - orzekł Sąd Apelacyjny, oddalając powództwo o ochronę kultu zmarłych. - Pozwani wnukowie i prawnukowie nie wyrażając zgody na ekshumację swoich dziadków i pradziadków nie działali bezprawnie. Zajętego przez nich stanowiska nie można ocenić jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego - dodał sąd.

03.01.2023

WSA: Trzeźwość to dobro moralne narodu, ale ograniczenia handlu trzeba uzasadnić

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Administracja publiczna

Skargę do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy Mogilany złożył Prokurator Okręgowy w Krakowie. Regulowała ona zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność tej uchwały w całości. I powołał się na zasadę, że życie obywateli w trzeźwości jest niezbędnym warunkiem moralnego i materialnego dobra narodu.

31.12.2022

Strasburg: Kara za mowę nienawiści ze względu na wyznanie nie narusza prawa do wyrażania opinii

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanie karne za przestępstwo podżegania do przemocy i szerzenia nienawiści wobec wspólnoty francuskich muzułmanów nie naruszyło prawa do wolności wyrażania opinii skarżącego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I przypomniał, że wolność wyrażania opinii z art. 10 Konwencji nie jest prawem bezwzględnym, ale podlega ograniczeniom wskazanym w art. 10 ust. 2 Konwencji.

30.12.2022

SN: Umieszczenie w bazie niesolidnych dłużników jest zniewagą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO

Zachowania banku polegające na niewykreśleniu kredytobiorcy z Centralnej Bazy Danych – Bankowego Rejestru, naruszyły dobra osobiste powoda w postaci godności i poczucia bezpieczeństwa. Powód został napiętnowany jako niesolidny dłużnik. Naruszenie dóbr osobistych powoda było działaniem bezprawnym - orzekł Sąd Najwyższy. Dlatego wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie został wydany z rażącym naruszeniu prawa i został uchylony.

28.12.2022

SO: Obawy rychłej śmierci nie było, testament ustny - nieważny

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Sądy dwóch instancji nie dały wiary w istnienie testamentu ustnego zmarłego. Dlatego że w dniu jego sporządzenia nie zachodziła przesłanka obawy rychłej śmierci, gdyż nie miało miejsca wyraźnie odczuwalne pogorszenie stanu zdrowia spadkodawcy. A co więcej, wątpliwości sądu wzbudziły podpisy trzech świadków, wielokrotnie skazanych prawomocnymi wyrokami sądów za popełnione przestępstwa o dużej wadze.

24.12.2022

WSA: W izbie wytrzeźwień monitoring bez dźwięku

Pomoc społeczna Administracja publiczna RODO

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych został ukarany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za to, że przetwarzał dane osób w nim przebywających w zakresie nagrywania i utrwalania dźwięku poprzez stosowany monitoring. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na tę decyzje UODO.

22.12.2022

SA: Próba samobójcza była aktem egoistycznym, spowodowała śmierć obcej osoby

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Oskarżony, który celowo doprowadził do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem, postąpił tak dla realizacji własnych egoistycznych celów, bez liczenia się z życiem i zdrowiem innych, obcych sobie ludzi - orzekł Sąd Apelacyjny i podniósł kierowcy wysokość kary z 11 lat do 15 lat pozbawienia wolności z uwagi na znaczną demoralizację sprawcy.

20.12.2022

Strasburg: Niezapewnienie lokalu mieszkalnego imigrantom naruszeniem prawa do rzetelnego procesu

Administracja publiczna

Brak zapewnienia przez francuskie władze miejsca pobytu dla imigrantów, którzy we Francji ubiegali się o azyl, pomimo wydania środka zabezpieczającego w tej mierze przez sąd administracyjny, stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu w zakresie dostępu do sądu i skuteczności postępowania egzekucyjnego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.

19.12.2022

SN: Sąd ma poprawić błędy w orzeczeniu o podziale nieruchomości

Prawo cywilne Nieruchomości

Sąd błędnie podzielił wspólnie użytkowaną nieruchomość, w tym powierzchnie działek należących do poszczególnych osób, do tego w orzeczeniu przekręcił imiona i nazwiska niektórych z nich, w efekcie czego orzeczenie nie może być wykonane, za to powoduje nowe spory, a zainteresowani nie mogą np. uzyskać zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

12.12.2022

SN: Partia wykreślona z ewidencji z powodu niejasnych finansów

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Sąd Najwyższy orzekł, że Państwowa Komisja Wyborcza zasadnie odrzuciła sprawozdanie partii politycznej Jedność Narodu w sprawie pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, skoro działalność jej Komitetu Wyborczego w kolejnych wyborach finansowana była ze środków niepochodzących jedynie z Funduszu Wyborczego.

10.12.2022

TSUE: Usunięcie linków do nieprawdziwych treści nawet bez wyroku

Nowe technologie RODO

Operator wyszukiwarki powinien usunąć linki do informacji zawartych w treści, do której odsyłają te linki w sytuacji, gdy osoba żądająca ich usunięcia udowodni, że informacje te są w oczywisty sposób nieprawdziwe - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I zastrzegł, że dowód taki nie musi wynikać ze skierowanego do wydawcy danej strony internetowej orzeczenia sądowego.

08.12.2022

SN: Turystom należy się odszkodowanie za odwołaną imprezę upadłego biura

Prawo cywilne Rynek i konsument

Odmowa wypłacenia odszkodowania przez Skarb Państwa za odwołaną przez biuro podróży wycieczkę rażąco naruszyła prawo - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i uchyliła prawomocny wyrok. Dodała jednocześnie, że ogłoszenie upadłości przez operatora turystycznego przenosi na państwo polskie odpowiedzialność za powstałą szkodę, według standardu wymaganego prawem unijnym.

06.12.2022

SN: Kradł pocięte kawałki drewna, a skazany za kradzież drzewa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Pod pojęciem „drzewa” należy rozumieć drzewo w stanie surowym, czyli takim, w jakim pozostało w lesie po wyrąbaniu lub powaleniu, a więc w żaden sposób nieprzerobione - stwierdził Sąd Najwyższy. I dodał, że nawiązki na rzecz Lasów Państwowych nie można orzec, gdy sprawca zostaje skazany nie za kradzież drzewa, a dopuścił się kradzieży drewna pociętego na kawałki.

03.12.2022

SN: Podwójny stan prawny przy podziale nieruchomości to błąd sądu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie można przypisać jakiegokolwiek błędu notariuszowi – działającemu w oparciu o treść ksiąg wieczystych, który nie mógł poinformować stron o toczącym się postępowaniu. To Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej nie zbadał treści księgi wieczystej – choć umowa sprzedaży została odnotowana stosowną wzmianką, a już po dwóch tygodniach właściwym wpisem - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej.

02.12.2022

SN: Dzierżawca nie stał się właścicielem, nie zasiedział nieruchomości, mimo że płacił podatki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Skoro dzierżawca jak i użytkownik wieczysty nie mogą być właścicielami nieruchomości, to tym bardziej nie mogą zabiegać o nabycie jej przez zasiedzenie. Za posiadaniem zależnym przemawiają także negocjowanie ceny najmu z miastem przez posiadacza zależnego. Opłata podatku od nieruchomości nie przesądza o zmianie charakteru posiadania - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

29.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski