NSA: Precedensowy wyrok w sprawie reformy rolnej

Samorząd terytorialny

Nie było podstawy do stwierdzenia nieważności orzeczeń o przejęciu przez państwo majątku Michałowice z 1948 roku z powodu rażącego naruszenia prawa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Ten wyrok...

23.10.2018

SN: Przebaczenie win ułatwia dziedziczenie

Prawo cywilne

Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Forma notarialna dla zmiany postanowienia o wydziedziczeniu nie jest wymagalna - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy.

23.10.2018

Sąd: Podpis musi pozwalać na identyfikację jego autora

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Do sądu wpłynął wniosek, który nie był podpisany. Co prawda na dokumentach uczyniono znak graficzny, który w ocenie wnioskodawcy był podpisem, ale za taki nie mógł on zostać jednak uznany. Nie ma...

16.10.2018

SA: Polisolokata nie da się szybko wzbogacić

Prawo cywilne

Po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczyciel nie może zatrzymać całości wpłaconych środków. Ma jednak prawo do pobrania kosztów, jakie poniósł w związku z zawarciem umowy. Pozostałe...

12.10.2018

Reduta Ordona wpisana do rejestru zabytków

Administracja publiczna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisaniu do rejestru zabytków miejsca walki stoczonej 6 września 1831 r. w stolicy, na...

30.09.2018