KNF chce uregulować korzystanie przez instytucje finansowe z mediów społecznościowych

Rynek i konsument Finanse

Wykorzystywanie mediów społecznościowych w działalności instytucji finansowych, oprócz niewątpliwych korzyści polegających na docieraniu z przekazem informacyjno-marketingowym do szerszego grona odbiorców przy stosunkowo niewielkich nakładach, jest działalnością kreującą również ryzyka prawne i reputacyjne - uważa Komisja Nadzoru Finasowego.

24.08.2021

Ustawa regulująca usługi medialne według unijnych zasad podpisana

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze

Zapewnienie odbiorcom podstawowych informacji dotyczących dostawców platform wideo, zmiany zasad umieszczania reklam w usługach medialnych, wyeliminowanie treści zabronionych oraz zakaz umieszczania treści nawołujących do przemocy - takie m.in zmiany przewiduje podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii.

23.08.2021

Roszczenie banku przedawnia się szybciej niż roszczenie konsumenta

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe

Sąd uznał, że kwota faktycznie wypłaconego kredytu przez bank uległa przedawnieniu, ale równocześnie zasądził na rzecz kredytobiorców całość wpłaconych przez nich rat kapitałowo-odsetkowych. Bank jest zobowiązany, na podstawie tego wyroku, do zwrotu wpłaconych przez frankowicza rat, a sam nie może już dochodzić zwrotu kwoty faktycznie wypłaconego kredytu z uwagi na termin przedawnienia.

21.08.2021

Wkrótce koniec publikowania LIBOR - możliwych jest kilka scenariuszy

Rynek i konsument Finanse Kredyty frankowe

Jeżeli przyjąć, że umowa kredytu powiązanego z walutą obcą jest nieważna, to fakt zakończenia publikacji LIBOR-u nie będzie miał znaczenia dla stron takiej umowy. Jednak w przypadku uznania, że umowy takie są ważne, zaprzestanie publikowania może powodować kilka konsekwencji dla kredytobiorców, zależnych od zapisów kontraktu z bankiem.

19.08.2021

UOKiK sprawdza, czy nowa opłata w PayPal narusza prawa konsumentów

Rynek i konsument

Pośrednicząca w płatnościach internetowych firma PayPal naruszyła zbiorowe interesy konsumentów poprzez jednostronną zmianę umów z konsumentami i wprowadzenie nowej opłaty - podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi w tej sprawie postępowanie. Wątpliwości budzi klauzula modyfikacyjna, na mocy której spółka wprowadziła zmiany w regulaminie.

18.08.2021

Prezydent podpisał nowelę ułatwiającą tworzenie grup producentów rolnych

Rynek i konsument

Będzie łatwiej tworzyć grupy producentów rolnych. Uchwaloną 8 lipca br. przez Sejm ustawę w tej sprawie podpisał prezydent. Nowe uregulowania zakładają m.in. zmniejszenie obowiązkowej ilości produktów, które członek grupy ma sprzedać grupie. Wydłużają również termin na złożenie wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym

16.08.2021

Pandemia sprzyja oszustom - w sieci rośnie handel podrobionymi lekami

Pacjent Rynek i konsument Farmacja

Pandemia spowodowała, że na rynku pojawiło się więcej podrabianych leków i środków ochrony. Wśród nich prym wiodą antybiotyki i suplementy diety oraz maseczki, żele antybakteryjne, a nawet szczepionki na Covid-19. Wartość podrabianych produktów farmaceutycznych w globalnym obrocie opiewa na 4 mld euro – podaje europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej

14.08.2021

Nie warto zwlekać z rozliczeniem wcześniejszej spłaty kredytu

Prawo cywilne Rynek i konsument

Wkrótce zaczną przedawniać się dla części klientów roszczenia dotyczące niewłaściwego rozliczenia przez pożyczkodawcę kredytu konsumenckiego. Dla umów zawieranych w pierwszych latach obowiązywania ustawy o kredycie konsumenckim termin przedawnienia wynosi 10 lat. W przypadku wcześniejszej spłaty konsument może ubiegać się o proporcjonalne rozliczenie i zwrot poniesionych kosztów.

14.08.2021

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rynku mocy

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Dostosowuje ona nasze prawo do przepisów unijnych i wprowadza specjalne rozwiązania dla odbiorców energochłonnych, jak m.in. możliwość obniżenia opłaty mocowej.

11.08.2021

Firmy wolą uproszczoną restrukturyzację, także te nieuczciwe

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument Spółki Małe i średnie firmy

Uproszczona restrukturyzacja to prawdziwy hit. Niestety, korzystają z niej nie tylko przedsiębiorcy, którzy chcą wyjść na prostą z problemów finansowych, ale i tacy, którzy roszczeń spłacać nie chcą. To dzięki niej również coraz rzadziej firmy decydują się na ogłoszenie upadłości. Częściej natomiast korzystają z niej konsumenci, którym widmo bankructwa zajrzało w oczy.

11.08.2021

Surowa kara dla byłego członka zarządu GetBack

Prawo karne Rynek i konsument Finanse

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o nałożeniu na Piotra Trybuchowskiego, byłego członka zarządu firmy GetBack, kary w wysokości 850 tys. zł. Kara dotyczy naruszenia obowiązków informacyjnych przy sporządzaniu raportów okresowych spółki. Wcześniej KNF nałożyła karę w wysokości 550 tys. zł na Marka Patułę, także byłego członka zarządu GetBack.

10.08.2021

UOKiK: Już nie ma ograniczeń w pozaodsetkowych kosztach kredytów

Prawo cywilne Rynek i konsument

Od 1 lipca nie obowiązują już przepisy z tarczy antykryzysowej, które ograniczały pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich - przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zwraca więc uwagę, że teraz pożyczki, zwłaszcza chwilówki, mogą być nawet pięciokrotnie droższe. - Policz koszty, zanim podpiszesz umowę - sugeruje UOKIK.

10.08.2021

Firma Mars wycofuje ze sprzedaży kilka partii skażonych lodów

Rynek i konsument

Jak poinformował Główny Inspektor Sanitarny, Mars Polska Sp. z. o.o. wycofała ze sprzedaży kilka partii lodów. Powodem jest wykrycie obecności tlenku etylenu w składniku użytym do ich produkcji. Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona.

10.08.2021

Kolejna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowej

Rynek i konsument Domowe finanse Kredyty frankowe

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kolejną skargę nadzwyczajną w sprawie o zapłatę dotyczącą umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. Zarzuca, że sąd w Przemyślu wydając nakaz zapłaty w ogóle nie dokonał ustalenia konsumenckiego charakteru sprawy.

10.08.2021

UOKiK stawia firmom pożyczkowym zarzuty za rolowanie kredytów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Udzielanie naprzemiennie konsumentom pożyczek refinansujących na spłatę poprzednich zobowiązań, pobierając za to wysokie prowizje, mogło być próba obejścia przepisów o maksymalnych kosztach pozaodsetkowych kredytów konsumenckich - uznał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów firmom pożyczkowym

09.08.2021

Nadzór nad rynkiem finansowym ma być skuteczniejszy

Rynek i konsument

Trudniej będzie się uchylać przed sankcjami ze strony Komisji Nadzoru Finansowego i będą one bardziej dolegliwe - przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

09.08.2021

W toku upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą

Rynek i konsument

Prawnicy są podzieleni w kwestii, czy konsument w toku postępowania upadłościowego może zarabiać, prowadząc działalność gospodarczą. Naszym zdaniem jest to możliwe, ponieważ przepisy prawa upadłościowego tego nie zakazują. Co jest korzystne nie tylko dla upadłego, ale także dla wierzycieli - twierdzą prawnicy z kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy.

09.08.2021

Komisje senackie przeciw powiązaniu maksymalnej stawki za śmieci od wskazań wodomierza

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Finanse samorządów

Połączone komisje senackie chcą usunięcia z noweli tzw. ustawy śmieciowej przepisu zgodnie z którym maksymalna stawka opłaty za wywóz śmieci ustalana ma być na podstawie wskazań wodomierza. Gminy już wcześniej ostro protestowały. Ich zdaniem na zmianie skorzystają nie tylko rodziny wielodzietne, ale również studenci, turyści, co jest już oczywistym nonsensem. A wiele gospodarstw domowych zapłaci więcej niż dotychczas.

03.08.2021

UOKiK: Interwencja na rynku rozrywki

Rynek i konsument

Firma musi rzetelnie informować o warunkach oferty – nie może np. stwarzać wrażenia, że usługa jest bezpłatna, jeśli tak nie jest. Prezes UOKiK przeprowadził cztery interwencje na rynku usług medialnych. W efekcie przedsiębiorcy usunęli nieprawidłowości, a konsumenci otrzymali rekompensaty.

03.08.2021