Adwokat Dziekański: Odstraszanie karą nie jest skutecznym rozwiązaniem

Prawo karne

Nie można przykładnie karać człowieka by odstraszać od popełniania przestępstw. I co prawda może zdarzyć się tak, że w jakimś przypadku wymierzona kara odstraszy potencjalnego sprawcę od dokonania czynu zabronionego, to jednak nigdy nie powinien być to założony ustawowo cel kary. Projekt kolejnej noweli kodeksu karnego zmierza więc w kierunku, w którym prawo karne zmierzać nie powinno.

15.11.2021

Plaga cyberprzestepstw. Trudna droga do ustalenia sprawcy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Nie ma tygodnia, w którym Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzrou Finansowego nie ostrzegałby przed różnymi próbami oszustw, stosowanymi przez cyberprzestępców. Ustalenie sprawcy zwykle się nie udaje, ale poszkodowani mają szanse na zwrot pieniędzy od banku.

15.11.2021

Zeznania świadka – bywa, że nie odpowie na kluczowe pytania

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Pozwy i odpowiedzi na pozew zawierają często liczne wnioski o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Nie zawsze jednak świadek dysponuje wiedzą, która jest istotna w sprawie. Zgłaszając w postępowaniu cywilnym wniosek o jego przesłuchanie warto również pamiętać, że obecnie świadek może składać zeznania także na piśmie.

12.11.2021

Marsz Niepodległości przyciąga także zadymiarzy, co roku problem z kosztami szkód

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Marsz Niepodległości należy do imprez podwyższonego ryzyka, bo jak magnes przyciąga tych, którzy w stolicy chcą się "wyszumieć". W tamtym roku jego uczestnicy mieli swoim koncie m.in. "bitwę o Empik" i podpalenie prywatnego mieszkania. Niestety, od lat pojawia się problem z pokryciem kosztów wyrządzonych podczas marszu szkód. Odpowiedzialność organizatorów jest bowiem wątpliwa prawnie.

11.11.2021

Dubois i Stępiński: Zbrodnia doskonała w Pszczynie

Prawo karne Prawnicy Zawody medyczne

„Głupota jest matką zbrodni. Ale ojcowie są częstokroć genialni” - napisał Stanisław Jerzy Lec. Zbrodnia doskonała to zbrodnia przygotowana i przeprowadzona w sposób uniemożliwiający pociągniecie sprawcy do odpowiedzialności. Taką zbrodnię znakomicie opisał Friedrich Dürrenmatt w książce „Sędzia i jego kat”. Wszyscy wiedzą kto zabił niewinnego ale do końca książki nie wiadomo jak do sprawcy dobierze się sprawiedliwość.

09.11.2021

Lekarze boją się wyższych kar za nieumyślne błędy - systemu to nie naprawi

Prawo karne Zawody medyczne

Samorząd lekarski sprzeciwia się zmianom prawa zaostrzającym odpowiedzialność karną lekarzy i lekarzy dentystów. Jego zdaniem karą za błąd medyczny popełniony nieumyślnie nie powinno być pozbawienie wolności, zwłaszcza lekarza, który jest przemęczony przez złą organizację pracy. Naczelna Rada Lekarska ocenia, że nie wpłynie to na poprawę standardów jakości w ochronie zdrowia.

05.11.2021

Ambasadorowie RP: Zbrodnie przeciwko ludności cywilnej to nieludzkie czyny

Prawo karne Administracja publiczna

Sytuacja na granicy z Białorusią staje się dla Polski haniebna: zaczyna spełniać znamiona zbrodni przeciwko ludzkości - stwierdza Konferencja Ambasadorów RP. I wzywa władze Polski do przestrzegania fundamentalnych aktów prawa międzynarodowego - w tym prawa unijnego dotyczącego uchodźców.

04.11.2021

Wyrok TK groźny dla pacjentek i lekarzy. Potrzebne standardy działania

Prawo karne Opieka zdrowotna

Czy to wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji przyczynił się do śmierci 30-letniej kobiety? Być może w tej konkretnej sprawie - nie, jednak zdaniem prawników ten wyrok powoduje, że lekarze kierują się czasem strachem, a nie wiedzą medyczną. Konieczne są standardy pokazujące, kiedy życie i zdrowie kobiety jest ważniejsze od życia płodu i zapewnienie lekarzom m.in. możliwości konsultacji z drugim specjalistą.

03.11.2021

MS chce poprawić "małego świadka koronnego", ale nie tak jak potrzeba

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Propozycja nowelizacji kodeksu karnego prowadzi do istotnej zmiany instytucji tzw. małego świadka koronnego. Przewiduje bowiem uzależnienie możliwości zastosowania jej przez sąd od wniosku prokuratora. Uzasadnieniem ma być zunifikowanie funkcjonującego rozwiązania z instytucją nadzwyczajnego złagodzenia kary, ale w praktyce doprowadzi jedynie do jeszcze większej instrumentalizacji i nadużywania tego narzędzia.

01.11.2021

Prezydent podpisał ustawę antykorupcyjną

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Zwiększenie skuteczności walki z korupcją to cel nowelizacji Kodeksu karnego i innych ustaw, nazywanej ustawą antykorupcyjną. Podpisana w piątek przez prezydenta ustawa rzewiduje ona m.in. zakaz łączenia przez parlamentarzystów i samorządowców mandatu z pracą w instytucjach i spółkach państwowych. Ustawa została uchwalona z inicjatywy koła Kukiz'15.

29.10.2021

Izba Karna SN: Antoni Bojańczyk źle powołany, nie powinien orzekać

Prawo karne Prawnicy

Skazany nie miał gwarancji procesowych i nie został osądzony przez niezawisły i bezstronny sąd, gdyż osoba powołana na urząd sędziego nie powinna orzekać - stwierdziła 28 października br. Izba Karna Sądu Najwyższego i powołała się na prawo do sądu, które wynika z art. 6 ust. 1 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tym nieprawidłowo powołanym sędzią był Antoni Bojańczyk. Jego postanowienie Sąd Najwyższy uchylił i przekazał innemu składowi.

29.10.2021

Obrońca od zatrzymania? MS: czasochłonne, wymaga wydłużania okresu zatrzymania

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości nie tylko nie widzi potrzeby zmian w zakresie dostępu zatrzymanego do obrońcy, ale uważa, że takie rozwiązanie byłoby zbyt czasochłonne, w dni wolne od pracy bardzo utrudnione oraz wymagałoby m.in. wydłużenia okresów zatrzymania. Taką odpowiedź resort przekazał Rzecznikowi Praw Obywatelskich, tymczasem w Sejmie i w Senacie są propozcyje zmian w tym zakresie.

29.10.2021

Strasburg: Sankcja karna za znieważenie prezydenta narusza Konwencję o prawach człowieka

Prawo karne Administracja publiczna

Skazanie skarżącego na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu za dwa posty na Facebooku znieważające prezydenta Turcji stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Polski kodeks karny także przewiduje w art. 135 §2 takie sankcje i w obecnym brzmieniu jednoznacznie narusza art. 10 Konwencji.

28.10.2021

MS zapowiada dużą reformę więziennictwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Poszerzenie możliwości pracy skazanych, by mogli odpracować niespłacone grzywny, system dozoru elektronicznego powiększony o kolejne tysiące miejsc wykonywania kary. Ponadto, więźniom skazanym na dłuższe kary jej ostatnie pół roku może zostać zamienione na karę odbywaną właśnie w takim systemie - m.in. takie zmiany zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości.

28.10.2021

Izba Dyscyplinarna podtrzymuje karę dla radcy, który specyficznie żartuje

Prawo karne Prawnicy

Wykonywanie zawodu radcy prawnego wymaga taktu i powściągliwości w okazywaniu osobistego stosunku do stron i uczestników postępowania oraz sądu. W pismach procesowych nie wolno używać słów wulgarnych ani żartować, gdyż narusza do zasady etyczne - orzekła w postanowieniu Izba Dyscyplinarna SN i utrzymała karę finansową w mocy.

28.10.2021

NIK o dostępności dopalaczy: Jest lepiej, ale problem wciąż nie został rozwiązany

Prawo karne Opieka zdrowotna

Po zmianie przepisów w 2018 roku dostępność nowych narkotyków, wcześniej zwanych dopalaczami, została ograniczona, a liczba zatruć spowodowana ich zażywaniem spadła niemal o połowę. Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że wciąż nie udało się rozwiązać problemów związanych z handlem nowymi narkotykami przez internet i aktualizacją list tych substancji.

26.10.2021

Noszenie maseczek wciąż obowiązkowe

Prawo karne Policja Koronawirus

Zasady dotyczące noszenia maseczek określa par. 25 rozporządzenia epidemicznego - i choć większość społeczeństwa zdążyła już o tym zapomnieć, to nakaz ten wciąż obowiązuje. W październiku dodano też przepis, który doprecyzował obowiązek zasłaniania ust i nosa na uczelniach.

25.10.2021

Bogata wokanda Izby Dyscyplinarnej SN

Prawo karne Prawnicy

W przyszłym tygodniu Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie intensywnie pracować. Pomimo wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE, które nakazują ją zlikwidować, jako organ nie będący sądem. Rozpoznawane będą zarówno sprawy dotyczące uchylenia immunitetu sędziom, sprawy prokuratorów, jak i typowe sprawy dyscyplinarne radców prawnych w kwestii konfliktu interesów.

24.10.2021

Sędziowie pokoju - gotowy projekt Kancelarii Prezydenta

Prawo karne Prawnicy

W przyszłym tygodniu odbędzie się prezentacja prezydenckiego projektu ustawy, który wprowadzić miałaby do systemu instytucję sędziów pokoju. Według projektu mają oni orzekać w drobnych sprawach karnych i cywilnych. Wybierani będą w powszechnych wyborach na sześć lat. Nad rozwiązaniami przez ostatnie pół roku pracował zespół w Kancelarii Prezydenta pod kierunkiem prof. Piotra Kruszyńskiego.

23.10.2021

„Wysoki sądzie, zobacz mnie” – ruszyła kampania wspierająca dzieci pokrzywdzone przestępstwem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W 2020 roku ponad 11 tysięcy dzieci zostało przesłuchanych jako świadkowie lub osoby pokrzywdzone w sprawach o znęcanie się lub wykorzystywanie seksualne. Prawo w Polsce zapewnia szczególną ochronę dzieci w takich sytuacjach, ale - jak wskazują eksperci - przepisy często są stosowane bez należytej troski o dobro dziecka, albo nie są stosowane wcale.

23.10.2021