Surowe kary i powiązanie kosztu ubezpieczenia z liczbą punktów karnych mają poprawić bezpieczeństwo na drogach

Prawo karne Prawo cywilne Transport

Zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Przyznanie renty osobom bliskim ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym. Powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Ściąganie zaległych mandatów karnych z nadpłaty podatku. Takie zmiany proponuje rząd w nowelizacji Prawo o ruchu drogowym

13.07.2021

SN: Szkody łowieckie - do sądu, nawet bez protokołu szacowania

Środowisko Prawo cywilne

Niewykonanie przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego obowiązków wynikających z ustawy Prawo łowieckie i niesporządzenie protokołu szacowania szkód łowieckich nie zamyka drogi sądowej w sprawie o naprawienie szkody łowieckiej - orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego, odpowiadając na pytanie dotyczące sporu rolnika z kołem łowieckim.

13.07.2021

Serwisy internetowe do przechowywania i udostępniania wideo nie odpowiadają za prawa autorskie

Prawo cywilne Nowe technologie

Przed Trybunałem Sprawiedliwosci UE zakończyło się niedawno postępowanie dotyczące zakresu odpowiedzialności operatorów platform, na których są udostępniane lub przechowywane treści naruszające prawa autorskie. Zgodnie z wyrokiem z 22 czerwca 2021 roku – operatorzy ci nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskich, jeżeli spełnią określone warunki.

13.07.2021

Warto przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego

Prawo cywilne Prawo unijne Ochrona konkurencji

Już na etapie pomysłu wprowadzania nowej marki na rynek, wybierania nazwy, pod jaką będziemy działać czy domeny internetowej warto jest pomyśleć o przyszłości. W tym celu dobrze jest „zbadać” czy nowa marka ma szansę na uzyskanie prawnej ochrony w postaci rejestracji znaku towarowego - pisze radca prawny Aleksandra Zaliwska, partner w kancelarii KZ Legal.

08.07.2021

UOKiK: Kary za piramidy udające programy partnerskie

Prawo cywilne Rynek i konsument

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że korzyści za namówienie znajomych do subskrypcji aplikacji motywującej do zdrowego stylu życia lub do zakupu pakietu szkoleniowego dotyczącego inwestycji na rynku Forex, to mogą być systemy promocyjne typu piramida. Kary finansowe – do 2 mln zł – grożą czterem firmom, ale też pięciu ich menedżerom.

07.07.2021

Wątpliwości co do statusu KRS wpływają też na sądownictwo polubowne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Skarga o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej przeciwko PZU Życie nie może zostać rozpoznana z powodu wątpliwości strony co do właściwego powołania i bezstronności sędziego. Spór toczy się od ponad 10 lat i był już raz rozpoznany przez Sąd Najwyższy, który dopatrzył się uchybień w wyroku sądu polubownego.

07.07.2021

Rząd tłumaczy USA zmiany w przepisach o reprywatyzacji

Prawo cywilne Administracja publiczna

Wiceministrowie spraw zagranicznych Marcin Przydacz, sprawiedliwości Sebastian Kaleta oraz kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Magdalena Gawin rozmawaili we wtorek z Cherrie Daniels z amerykańskiego Departamentu Stanu, wysłaniczką rządu USA do spraw Holokaustu. Tematen spotkania były kontrowersyjne zmiany w polskim prawie, które mogą zablokować reprywatyzację.

07.07.2021

Frankowicze nie muszą już obawiać się przedawnienia roszczeń

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Po bardzo burzliwym dla środowiska „frankowiczów” przełomie kwietnia i maja br., mamy do czynienia z pewnym uspokojeniem nastrojów, co nie znaczny, że rozwiano wszelkie wątpliwości dotyczące orzecznictwa w tych sprawach. Jednym z istotnych zagadnień, które doczekały się kolejnych interpretacji, jest kwestia przedawnienia wzajemnych roszczeń kredytobiorców i banków

07.07.2021

Izba Cywilna SN: Kredytobiorca może żądać zwrotu świadczenia od banku

Prawo cywilne Rynek i konsument

We wtorek 6 lipca Izba Cywilna Sądu Najwyższego odmówiła podjęcia uchwały dotyczacej kredytów indeksowanych we frankach szwajcarskich. Uznała, że roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia, a także w sprawie zwrotu uzyskanego bezpodstawnego wzbogacenia w razie uznania umowy za nieważną lub bezskuteczną, zostały rozstrzygnięte w uchwałach tej Izby z 2021 r.

06.07.2021

SN: Postępowanie zażaleniowe tylko w składzie trzech sędziów

Prawo cywilne Prawnicy

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia odrzuca sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów - uchwałę takiej treści podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów. Nawet jeśli sprawa ma charakter wyłącznie formalny i wiąże się z drobniejszymi problemami.

06.07.2021

UOKiK: Weksle inwestycyjne to ryzkowne lokowanie pieniędzy

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Prezes UOKiK nałożył karę w wysokości 400 tys. zł na firmę, która posługując się pieniędzmi konsumentów udziela ryzykownych pożyczek przedsiębiorcom i wprowadza konsumentów w błąd, informując o bezpieczeństwie weksli i ich rentowności. A innej firmie postawił zarzuty związane z oferowaniem weksli pod nazwą „Kwity dochodowe”.

05.07.2021

NSA: Przegrana Polski w procesie gospodarczym przed sądem polubownym nie jest tajemnicą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Wyrok Trybunału Arbitrażowego niekorzystny dla rządu polskiego zawiera elementy i fragmenty niewątpliwie bez znaczenia dla interesów Rzeczypospolitej, jak i indywidualnego interesu gospodarczego przedsiębiorcy, więc może być udostępniony jako informacja publiczna - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że nie cały wyrok zawiera dane tajne.

05.07.2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych – wkrótce nowy oręż wierzyciela

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Dziś wierzyciel często dowiaduje się o skorzystaniu przez dłużnika np. z uproszczonej restrukturyzacji, sanacji albo upadłości konsumenckiej na etapie, który wymaga już zaangażowania prawników lub doradców restrukturyzacyjnych. W przyszłości - zmiany wejdą w życie w grudniu - ma to się zmienić, dzięki Krajowemu Rejestrowi Zadłużonych.

05.07.2021

Sędziowie Izby Cywilnej SN apelują o pełną obsadę

Prawo cywilne Prawnicy

Sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zwrócili się do Pierwszej Prezes Małgorzaty Manowskiej o uzyskanie od prezydenta informacji o stanie postępowań w kwestii obsady wolnych stanowisk oraz podjęcie przez nią wszystkich możliwych działań zmierzających do ich merytorycznego zakończenia.

02.07.2021

Zmiany w Kpa - potomkowie ziemian apelują do premiera, USA lobbują w Senacie

Prawo cywilne Administracja publiczna

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie poinformowało w piątek o przekazaniu premierowi protestu wobec nowelizacji, której skutkiem będzie zablokowanie reprywatyzacji. Tego samego dnia marszałka Senatu odwiedziła wysłanniczka USA do spraw Holokaustu. Wcześniej ostro w tej sprawie zaprotestował rząd Izraela.

02.07.2021

Zmiany dotyczące najmu lokali w galeriach opublikowane

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Prezydent podpisał nowelizację ustawy „covidowej”, która zmienia między innymi zasady przedłużania umów najmu w galeriach handlowych w związku z tymczasowym zakazem handlu. Ustawa została opublikowana 1 lipca 2021 roku w Dzienniku Ustaw nr 1192. Najemcy, którzy złożyli ofertę przedłużenia umowy, której termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 r. mogą się od niej uchylić

02.07.2021

Izba Cywilna SN: Wykreślenie z rejestru spółki i skarga o wznowienie postępowania

Prawo cywilne Spółki

Trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego - Agnieszka Piotrowska, Anna Kozłowska i Krzysztof Pietrzykowski powzięli wątpliwość prawną: Czy w sprawie o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zakończonej wykreśleniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dopuszczalna skarga o wznowienie postępowania na żądanie zainteresowanego?

01.07.2021

TK: Cel wywłaszczenia niezrealizowany, nieruchomość do zwrotu

Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo

Przepisy specustawy drogowej nieprzewidujące możliwości zwrotu nieruchomości przejętej na potrzeby budowy drogi publicznej są niekonstytucyjne - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o sytuacje, gdy przejętej nieruchomości ostatecznie nie wykorzystano do budowy drogi, a potem odmawiano jej zwrotu byłym właścicielom.

30.06.2021

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może blokować auta

Prawo cywilne

Kolejny raz sąd potwierdził, że spółdzielnia mieszkaniowa nie ma prawa zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie niezgodnie z zapisami regulaminu i bez zezwolenia. To wyłączne uprawienie policji i straży miejskiej. Zdaniem prawników, spółdzielniom pozostaje jedynie wytaczanie parkingowym piratom procesów cywilnych o bezumowne korzystanie z nieruchomości.

29.06.2021

Kredyty frankowe - sąd zakazał bankowi stosowania klauzuli niesporności i klauzuli salda

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe

Santander Bank Polska S.A. nie może stosować nieuczciwych praktyk rynkowych, polegających na stosowaniu klauzuli salda i klauzuli niesporności w aneksach dot. „wakacji kredytowych” - stwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie. - Klauzule stosowane przez bank w aneksach pozwalających klientom na odroczenie spłaty kredytu z powodu pandemii COVID-19, mogły zniechęcą posiadaczy kredytów

28.06.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski