Debata: Jak zadziała dyktatorska władza spółki matki w holdingu?

Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze

Czy lider zawsze ma rację? Takie pytanie od niedawna nurtuje prawników i menedżerów, którzy wiedzą już o nowych regulacjach prawa spółek. Pozwalają one spółce dominującej na wydawanie wiążących poleceń spółkom córkom. Ten i inne tematy dotyczące nowego prawa holdingowego zostaną omówione podczas debaty z cyklu Legal Corpo Bridge, która odbędzie się 12 grudnia.

07.12.2022

SN: Turystom należy się odszkodowanie za odwołaną imprezę upadłego biura

Prawo cywilne Rynek i konsument

Odmowa wypłacenia odszkodowania przez Skarb Państwa za odwołaną przez biuro podróży wycieczkę rażąco naruszyła prawo - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i uchyliła prawomocny wyrok. Dodała jednocześnie, że ogłoszenie upadłości przez operatora turystycznego przenosi na państwo polskie odpowiedzialność za powstałą szkodę, według standardu wymaganego prawem unijnym.

06.12.2022

TSUE: Od każdej opóźnionej płatności należą się rekompensaty za dochodzenie roszczeń

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Prawo unijne

Gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą za dostawy, to wierzycielowi należy się, oprócz odsetek, także rekompensata za koszty dochodzenia należności. I to za każdy brak płatności w odniesieniu do konkretnej dostawy, a nie tylko raz od umowy obejmującej wiele dostaw. Tak zinterpretował unijne przepisy Trybunał Sprawiedliwości UE.

02.12.2022

SN: Podwójny stan prawny przy podziale nieruchomości to błąd sądu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie można przypisać jakiegokolwiek błędu notariuszowi – działającemu w oparciu o treść ksiąg wieczystych, który nie mógł poinformować stron o toczącym się postępowaniu. To Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej nie zbadał treści księgi wieczystej – choć umowa sprzedaży została odnotowana stosowną wzmianką, a już po dwóch tygodniach właściwym wpisem - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej.

02.12.2022

Nowelizacja prawa autorskiego - kolejny projekt uwzględnia uwagi z konsultacji

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Po długich oczekiwaniach, pojawił się nowy, odmieniony, w stosunku do poprzednio proponowanego w czerwcu 2022 roku, projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Dobrze, że nowy tekst uwzględnia część uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych - piszą adwokaci Marta Botiuk-Filip i Krzysztof Czyżewski.

02.12.2022

Quo vadis sądy własności intelektualnej?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Debata o kształcie sądownictwa dotyczącego własności intelektualnej jest o tyle istotna, że orzekający w tej dziedzinie sędziowie, zmagają się co dzień ze sporym wyzwaniem oraz odpowiedzialnością, gdyż wydawane przez nich orzeczenia, nie tylko regulują relację pomiędzy dwoma podmiotami - powodem i pozwanym - ale wywołują często skutek zarówno na polskim, jak również na unijnym rynku.

01.12.2022

SN: "Starzy" i "nowi" sędziowie Izby Cywilnej wzajemnie blokują orzekanie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego od 19 do 25 listopada 2022 r. zapadło osiem postanowień stwierdzających, że decyzje o wyłączeniu sędziów od rozpoznania sprawy są orzeczeniami nieistniejącymi. Spór dotyczy ustalania składów tzw. mieszanych - sędziów powołanych przez nową KRS z sędziami powołanymi przed 8 grudnia 2017 roku. Wzajemnemu blokowaniu sprzyja dodatkowo "prezydencki" test niezawisłości sędziego.

30.11.2022

Wkrótce proces o naruszenie dóbr osobistych w podręczniku do HiT

Prawo cywilne Szkoła i uczeń

Spośród 10 tysięcy sędziów w Polsce miałem szczęście, bo wylosowałem pana sędziego Żurka - mówił prof. Wojciech Roszkowski o procesie dotyczącym naruszenia dóbr osobistych w podręczniku do HiT. Podkreślił, że w kwestionowanym fragmencie nie pada określenie "in vitro" i jego słowa nie miały na celu urażenia osób urodzonych w wyniku tej metody.

29.11.2022

UOKiK stawia zarzuty za "nadzwyczajnie intensywne" metody windykacji

Prawo cywilne Rynek i konsument

Stosowanie przez firmę "nadzwyczajnie intensywnych" mechanizmów windykacji należności, w tym z nadzwyczajną intensywnością kontaktowanie się z dłużnikami, wywieranie na nich dużej presji, posuwanie się nawet do gróźb i obelg - za to prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spółce Profi Credit Polska.

29.11.2022

SN: Dzierżawca nie stał się właścicielem, nie zasiedział nieruchomości, mimo że płacił podatki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Skoro dzierżawca jak i użytkownik wieczysty nie mogą być właścicielami nieruchomości, to tym bardziej nie mogą zabiegać o nabycie jej przez zasiedzenie. Za posiadaniem zależnym przemawiają także negocjowanie ceny najmu z miastem przez posiadacza zależnego. Opłata podatku od nieruchomości nie przesądza o zmianie charakteru posiadania - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

29.11.2022

Testator świadomy swej woli, czy nie - notariusze powinni mieć instrukcje co sprawdzić

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Spadki budzą emocje, a to, jak będzie wyglądać testament, może kusić do tego, by narzucać swój interes spadkodawcy. W ocenie prawników dobrym rozwiązaniem byłoby więc stworzenie modelu działania dla notariuszy, by łatwiej oceniali, czy testator jest świadomy, co robi i jak rozporządza swoim majątkiem.

28.11.2022

Wspólnota może odebrać ogródek właścicielowi mieszkania na parterze, ale pod pewnymi warunkami

Prawo cywilne Nieruchomości

W ofertach deweloperów często pojawiają się usytuowane na parterze mieszkania z ogródkami. Z reguły jednak właściciel lokalu nie staje się również właścicielem części gruntu stanowiącej jego ogródek, a otrzymuje ten kawałek nieruchomości do tzw. wyłącznego korzystania. Zapis w tym zakresie znajduje się przeważnie w akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży lokalu. Więcej na ten temat w Legal Alercie.

26.11.2022

Notariusz ma ocenić zdolność strony do czynności prawnych, ale przepisy mu nie pomagają

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Na notariuszach ciąży duża odpowiedzialność związana z wykonywaniem czynności w zakresie dbałości o interesy klientów. Nawet w przypadkach teoretycznie drobnych kwestii, jak choćby poświadczenie podpisu, powinien sprawdzić, czy klient jest świadomy treści i skutków prawnych wynikających z tego, co podpisuje. Problem jednak w tym, że obecne przepisy mu w tym nie pomagają.

26.11.2022

Zakupy w Black Friday z fikcyjnymi rabatami? W tym roku jeszcze bez unijnej ochrony

Prawo cywilne Rynek i konsument

Buty za połowę ceny, sukienka prawie za darmo. Super oferta może okazać się zwykłą ściemą. Przed sztuczkami sprzedawców chroni unijna dyrektywa Omnibus, ale jeszcze nie w Polsce. Ustawa implementująca unijne przepisy jest jeszcze przedmiotem prac w parlamencie. Dopiero więc przyszłoroczny Black Friday będzie objęty ochroną unijnych przepisów.

25.11.2022

Dr Zemke-Górecka: Nie działa pozasądowy system w sprawach błędów medycznych

Prawo karne Prawo cywilne Zawody medyczne

Mediacje i inne pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mogłyby być skutecznie wykorzystywane w przypadku błędów medycznych. Takie doświadczenia płyną z innych krajów. Polski system jest jednak fikcją, o czym świadczy choćby to, że mediatorami przy izbach lekarskich są lekarze, którzy nie muszą mieć uprawnień mediatora. Plusem jest to, że zwiększa się świadomość tych braków i szuka się rozwiązań.

25.11.2022

Ruszył proces w sprawie ataków na prezesa Iustitii

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się w czwartek proces cywilny związany z doniesieniami o organizowanej w resorcie sprawiedliwości akcji dyskredytowania i hejtowania prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystiana Markiewicza. Pozwanym w tej sprawie jest m.in. Minister Sprawiedliwości. Nikt z pozwanych nie stawił się w sądzie.

24.11.2022

SN: Możliwa preferencyjna opłata od pozwu w sporach o czynności bankowe

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Preferencyjną stawkę opłaty sądowej stosuje się do dochodzonych przez konsumentów roszczeń wynikających z czynności bankowych, takich jak przyjmowanie wkładów pieniężnych, udzielanie kredytów czy emitowanie bankowych papierów wartościowych. Jednak nie stosuje się jej do takich czynności jak świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych.

24.11.2022

Zmiana kontraktu FIDIC nie tylko możliwa, ale coraz częściej konieczna

Prawo cywilne Budownictwo

Proces inwestycyjny aktualnie przypomina bardziej rollercoaster niż żmudną i konsekwentną realizację przedmiotu umowy. Nie powinno więc dziwić, że kontrakt zawarty kilka lat temu obecnie może być niedochodowy. To zaś generuje ryzyko odstąpienia od umowy i opuszczenia placu budowy przez wykonawcę, któremu zwyczajnie nie będzie opłacało się dokończyć inwestycji.

23.11.2022

SA: Warunkowe zatrzymanie kwot przez bank przy nieważnej umowie kredytu

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Wystarczy, że jedna z tych klauzul umownych jest uznana za abuzywną, aby cały mechanizm denominacji został uznany za niedozwoloną klauzulę - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie i potwierdził nieważność całej umowy kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich. Przy czym bank może skorzystać z prawa zatrzymania w celu uniknięcia zagrożeń związanych z niewypłacalnością konsumenta - podkreślił sąd.

23.11.2022

Szalejąca inflacja napędzi falę pozwów frankowych w sądach

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sprawy frankowe stanowią istotną część sporów toczących się obecnie przed polskimi sądami. Ale będzie ich jeszcze więcej, zwłaszcza w przypadku spadku wartości złotego. Od złożenia pozwu do uzyskania prawomocnego wyroku mija przeważnie od kilku miesięcy do kilku lat. Wpływ na to mają banki, które podejmują działania torpedujące przebieg procesu - pisze radca prawny Adrian Goska.

22.11.2022