Prawo bankowe nie pozwala bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów, żeby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową klienta - twierdzi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego zdaniem wystarczy wówczas spisanie danych z dokumentów tożsamości.
Krzysztof Sobczak
09.09.2019
Prawo cywilne RODO
Prezydent podpisał nowelizację prawa upadłościowego. Zgodnie z nią dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowani tak samo jak konsumenci. Ponadto sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli dłużnik wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności.
Jolanta Ojczyk
09.09.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Kolejny akt oskarżenia dotyczący reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie, zostanie skierowany do sądu 10 września, przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu. Obejmuje w sumie 13 osób, w tym czterech radców prawnych z Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, a także notariusza Leszka Z.
Patrycja Rojek-Socha
09.09.2019
Wymiar sprawiedliwości
Prace nad ustawą o kuratorskiej służbie sądowej nie zakończą się w tej kadencji - dowiedziało się nieoficjalnie Prawo.pl. Taką informację przekazano kuratorom. Jeszcze w maju Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało, że regulacja powinna być gotowa w trzecim kwartale 2019 r. Prace nad nią nadzorował były wiceminister Łukasz Piebiak.
Patrycja Rojek-Socha
09.09.2019
Wymiar sprawiedliwości
Chcieliśmy dobrze, ale wyszło jak zwykle. Zestawienie przepisów regulujących pracownicze plany kapitałowej z faktami oraz kalendarzem 2019 roku prowadzi do ciekawych konkluzji.
Marcin Wojewódka
09.09.2019
Domowe finanse
Uchwalona niedawno obszerna nowelizacja kodeksu postępowania karnego wprowadzi zmiany usprawniające proces karny, ale jednocześnie wzmocni pozycję prokuratora i generalnie pogorszy sytuację oskarżonego i osłabi jego prawo do obrony - piszą Marcin Ajs i Arkadiusz Matusiak z kancelarii Bird & Bird.
Arkadiusz Matusiak Marcin Ajs
09.09.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Amnesty International: Potrzebna nowa definicja gwałtu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Obowiązujące w Polsce prawo uznaje, że do gwałtu dochodzi wtedy, gdy występuje przemoc, co wyklucza m.in. gwałty w sytuacjach, w których brak zgody nie został wyrażony ze względu na strach czy „obowiązek” w stałych związkach - stwierdza Amnesty International, które rozpoczyna właśnie kampanię na rzecz zmiany definicji gwałtu w polskim prawie.
Krzysztof Sobczak
08.09.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Na koniec 2020 roku minimalne wynagrodzenie ma wynieść 3 tysiące złotych, a na koniec 2023 już 4 tysiące złotych - zapowiedział Jarosław Kaczyński, prezes PiS podczas konwencji wyborczej w Lublinie. Do tego obiecał drugą trzynastą emeryturę w 2021 r. i pełne dopłaty do hektara dla rolników.
Jolanta Ojczyk
07.09.2019
Propozycje Ministerstwa Infrastruktury dotyczące hulajnóg elektrycznych nie są wystarczające - alarmują prawnicy. Do resortu trafił właśnie społeczny projekt zmian, który miałby sytuację poprawić. Zakłada m.in. obowiązek jazdy w kasku, zachowanie szczególnej ostrożności i ustępowania pierwszeństwa pieszym.
Patrycja Rojek-Socha
07.09.2019
Policja
Zamknięte grupy dyskusyjne na portalach społecznościowych dają użytkownikom złudne poczucie bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że wszystko, co zostanie tam napisane zostanie pomiędzy użytkownikami. Nie ma też mowy o konsekwencjach, jeżeli informacje trafią do większej grupy użytkowników.
Monika Sewastianowicz
07.09.2019
Prawo cywilne Zarządzanie oświatą RODO

Podatku nie będzie, ale to nie znaczy, że darowizna jest z niego zwolniona

Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse Finanse Podatek od spadków i darowizn
Przeznaczenie całości otrzymanej darowizny, zgodnie z poleceniem darczyńcy, na ściśle wskazane przez niego cele, nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Wartość wykonanego polecenia może obniżyć podstawę opodatkowania z tytułu darowizny nawet do zera. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2019
Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse Finanse Podatek od spadków i darowizn
Recepty lekarz może wystawiać na dłużej, a pacjent nie musi się już spieszyć z ich realizacją - taką zmianę wprowadza nowelizacja wchodząca w życie w sobotę, 7 września. Nowa regulacja poluzowała też nieco przepis o raportowaniu o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczenia.
Katarzyna Nowosielska
07.09.2019
Opieka zdrowotna Farmacja
Firmy telekomunikacyjne mają udostępniać nieodpłatnie informacje umożliwiające zlokalizowanie osoby wykonującej połączenia na numer 112, nawet jeśli dzwoni z telefonu bez karty SIM. Informacja ta ma być dokładna i przekazywana służbom ratowniczym. Na taki obowiązek wskazuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE. Polska go jeszcze nie wypełnia.
Jolanta Ojczyk
07.09.2019
Administracja publiczna
W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta powstał Zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji osób chorych na otyłość. W czwartek 5 września br. odbyło się pierwsze jego posiedzenie. Poza zapobieganiem dyskryminacji zespół ma także promować wiedzę o prawach takich pacjentów.
Krzysztof Sobczak
06.09.2019
Opieka zdrowotna
Od przyszłej soboty obowiązywać będą wyższe wymogi co do ochrony klientów banków. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega, że wprowadzanie tych nowych zasad może być wykorzystane do kradzieży tożsamości lub kradzieży środków finansowych.
Krzysztof Sobczak
06.09.2019
Prawo karne Rynek i konsument Finanse
Wartość nielegalnego rynku zakładów bukmacherskich online ciągle jest wyższa niż legalnego. Mimo to Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania organów skarbowych. W ciągu trzech lat nałożyły ponad 25 tysięcy kar na blisko 750 milionów złotych firmy działające bez koncesji i zezwolenia i zabezpieczyły prawie 63 tysięcy nielegalnych automatów do gier.
Jolanta Ojczyk
06.09.2019
Akcyza Prawo gospodarcze
Drastycznie rośnie wartość zobowiązań Polaków wobec sądów. Chodzi między innymi o orzeczone grzywny czy koszty sądowe. Ich wartość jest obecnie dwa razy większa niż w 2017 roku. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że sądom zalega prawie 146 tys. osób, a łączna kwota do zapłaty to 485,5 mln zł. Rekordzista ma do oddania ponad 48 mln zł.
Agnieszka Matłacz
06.09.2019
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Przepisy o ewidencji ludności nie regulują wystarczająco sytuacji związanych z pobytem czasowym. Nie można np. przedłużyć takiego zameldowania na mniej niż trzy miesiące, co powoduje problemy i dodatkowe koszty. Ogranicza też prawo do decydowania o czasie i miejscu zamieszkania. MSWiA przygotuje dla gmin rekomendacje, jak pomóc „czasowym” mieszkańcom.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.09.2019
Administracja publiczna
Ryzyko utraty prawa jazdy, zaostrzone kary, kontrole prędkości i trzeźwe poranki przestały działać na wyobraźnię polskich kierowców. Po kilku bezpieczniejszych latach - znowu wzrasta i liczba ofiar wypadków i tych, którzy za kierownicę wsiadają po alkoholu. Pilnych zmian - według ekspertów - wymagają szkolenia przyszłych kierowców.
Patrycja Rojek-Socha
06.09.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Mężczyzna przebywający w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie odmówił przyjęcia pisma z odpowiedzią na swój list od Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ponieważ koperta została sprawdzona. W sprawie zainterweniowała sama Fundacja - podnosząc, że nie ma ustawowych podstaw takiej kontroli.
Patrycja Rojek-Socha
05.09.2019
Wymiar sprawiedliwości
Od 5 września miasta liczące powyżej stu tysięcy mieszkańców mogą ustanawiać śródmiejską strefę płatnego parkowania. Przepisy wprowadziły też wyższe maksymalne stawki, jakie może ustalać gmina za parkowanie. W centrach miast mogą nawet przekroczyć 10 zł. Prawie cztery razy rośnie też maksymalna stawka kary za brak opłaty.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.09.2019
Samorząd terytorialny
Facebook i inne portale społecznościowe wpływają na zachowania wyborców. Celem kampanii są zwłaszcza niezdecydowani wyborcy. Panoptykon, Fundacja ePaństwo i Sotrender monitorują obecną kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu i zachęcają wyborców do korzystania ze specjalnej wtyczki pokazującej, „kto ich namierzył”.
Monika Sewastianowicz
05.09.2019
Przewodniczący Rady Mediów Narodowych i polityk PiS Krzysztof Czabański zapowiedział kilka dni temu, że w następnej kadencji media publiczne będą prawdopodobnie finansowane z budżetu państwa. Zupełnie inny plan w tym zakresie zaprezentował premier Mateusz Morawiecki, który zapowiedział działania na rzecz płacenia abonamentu przez wszystkich.
Krzysztof Sobczak
05.09.2019
Administracja publiczna
Krajowe Biuro Wyborcze informuje, że osoby, które chcą zaangażować się w pracę obwodowej komisji w wyborach do Sejmu i Senatu, powinny zgłaszać się do właściwego komitetu wyborczego lub urzędu gminy. Termin upływa 13 września.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.09.2019
Wybory
Sto tysięcy euro ma zapłacić Polska skarżącym z rodziny w związku z porwaniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika. Tak zdecydował w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Zdaniem Trybunału władze Polski odpowiadają za serię poważnych błędów ze strony policji, które doprowadziły do jego śmierci.
Krzysztof Sobczak
05.09.2019
Prawo karne Policja
Średni czas na rozpatrzenie sprawy w sądzie adwokackim wynosi obecnie tylko trzy miesiące - zapewnia Naczelna Rada Adwokacka. I zapowiada, że planuje wprowadzenie dodatkowych instrumentów pozwalających na monitorowanie terminów spraw na etapie postępowania przed sądami dyscyplinarnymi.
Patrycja Rojek-Socha
05.09.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Dzięki zmianom w procedurze cywilnej, jeśli dwie próby dostarczenia pisma nie przyniosą skutku, pozew będzie mógł dostarczyć komornik. Ma to ograniczyć skutki tzw. fikcji doręczeń, ale prawnicy i sami komornicy podnoszą, że może to prowadzić do wydłużenia postępowań i utrudnić firmom odzyskiwanie wierzytelności.
Patrycja Rojek-Socha
05.09.2019
Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Dopingujemy, żeby jednolite zasady podatku cyfrowego zostały jak najszybciej wypracowane i wdrożymy takie, jakie będą obowiązywały w Unii Europejskiej - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki. Kwestia podatku od usług cyfrowych poruszona została przez wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a, podczas jego wizyty w Polsce.
Patrycja Rojek-Socha
04.09.2019
Podatki i opłaty lokalne
By można było mówić o cyfrowym państwie, 15-20 mln osób musi korzystać z e-administracji na najwyższym poziomie - ocenił podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju minister cyfryzacji Marek Zagórski. Zapowiedział, że w ciągu kilkunastu dni domknięty zostanie "ekosystem cyfrowej tożsamości" bo sektor bankowy będzie miał możliwość wydawania środków identyfikacji.
Patrycja Rojek-Socha
04.09.2019
Administracja publiczna
We wrześniu Komitet Ministrów Rady Europy zajmie się wykonywaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przypomina, że taki nadzór sprawowany jest obecnie na 94 wyrokami w polskich sprawach i apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na jeden z nich, dotyczący długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania.
Patrycja Rojek-Socha
04.09.2019
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski