Prokuratorzy częściej oskarżają podatników

Prawo karne Ordynacja Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy

Fiskus coraz częściej karze podatników na podstawie kodeksu karnego skarbowego i przepisów karnych. Z praktyki doradców podatkowych wynika, że występowanie dwóch oskarżycieli - prokuratora i organu skarbowego, staje się regułą. Akty oskarżenia kierowane są nawet przeciwko osobom, które swoje decyzje opierały na korzystnych dla nich wyrokach.

17.04.2019

Debata: Demokracja jest jedna, ale słabnie skłonność do jej obrony 

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Czy coraz bardziej popularne w niektórych krajach pojęcie "demokracja nieliberalna" może być analizowane obok tradycyjnej definicji demokracji? - zastanawiali się uczestnicy debaty zorganizowanej przez miesięcznik "Państwo i Prawo". Dominował pogląd, że ten termin ma raczej ukrywać dążenia do rządów autorytarnych niż kreowania nowej formy demokracji.

16.04.2019

Nastolatka w rejestrze pedofilów? RPO ma wątpliwości

Wymiar sprawiedliwości

Wiadomość dotycząca seksu, wysłana do młodszego kolegi, skończyła się dla 16-latki wpisem do rejestru pedofilów, i to mimo że sąd udzielił jej jedynie upomnienia. Uznał przy tym, że sprawa "nie ma charakteru poważnego”, a psycholog całe zdarzenie złożył na karb nadpobudliwości dziewczynki. W rejestrze będzie figurować do 28. roku życia, co w ocenie RPO odbije się na całej jej przyszłości.

16.04.2019

Śląscy sędziowie apelują o wstrzymanie postępowań dyscyplinarnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Działające przy sądach apelacyjnych sądy dyscyplinarne powinny wstrzymać rozpatrywanie spraw, ponieważ postępowania te służą obecnie do szykanowania sędziów - stwierdzili w poniedziałek uczestnicy Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej. Ich zdaniem trzeba z tym poczekać do orzeczenia TSUE w sprawie statusu osób powołanych do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

16.04.2019

Pracownicy sądów pytają TK: dlaczego nie mamy prawa do strajku?

Wymiar sprawiedliwości

W myśl obowiązujących przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracownicy sądów i prokuratur, podobnie jak policjanci nie mogą strajkować. W 2013 r. NSZZ Solidarność skierowała w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego - dotąd jednak nie został rozpoznany.

16.04.2019

KRS przedstawi Trybunałowi UE ocenę swojego statusu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Procedura powoływania sędziów nie ma żadnego związku z atrybutem niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów, a sposób wyboru sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa nie zagraża w najmniejszym stopniu niezawisłości i bezstronności tychże sędziów oraz nie wpływa na niezależność sądów - takie stanowisko KRS przedstawi Trybunałowi Sprawiedliwości UE.

15.04.2019

MF: Komornicy nie podlegają VAT

Wymiar sprawiedliwości VAT

Komornik sądowy nie ponosi samodzielnie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności. Nie świadczy też usług w tradycyjnym rozumieniu. Nie jest więc podatnikiem VAT. Potwierdza to wydana w poniedziałek interpretacja ogólna ministra finansów.

15.04.2019

Sprawa poznańskiej sędzi skierowana do sądu dyscyplinarnego

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Monika Frąckowiak, o której głośno było w związku z udziałem w protestach przeciwko zmianom w sądach, odpowie za przekroczenie terminów przygotowania uzasadnień wyroków. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik przedstawił jej w sumie 172 zarzuty dyscyplinarne.

15.04.2019

Prof. Łętowska: Coraz więcej ludzi rozumie, że zamach na sądy ich dotyczy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

To, że 57 procent polskiego społeczeństwa widzi zagrożenia wynikające z ograniczania niezależności sądownictwa, napawa optymizmem - mówi prof. Ewa Łętowska. Ale zastrzega, że wzrost świadomości takich niebezpieczeństw i dojrzewanie społeczeństwa obywatelskiego to proces powolny.

15.04.2019

Stalker i na uczuciach zagra, by mieć kontakt z ofiarą

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wzbudzanie poczucia winy, targowanie się, szantaż emocjonalny, zawiadamianie prokuratury, policji - stalker potrafi wykorzystać tysiące sztuczek by ze swoją ofiarą mieć jak najdłuższy kontakt. Podtrzymywanie tego kontaktu jest największym błędem, bo motywuje go to do dalszych działań - podkreśla adwokat Barbara Szopa.

13.04.2019

Spadek pozycji Polski w rankingu wolności

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Dopiero 39. miejsce, na 162 kraje objęte badaniem, zajęła Polska w najnowszej edycji Indeksu Wolności Człowieka – Human Freedom Index 2018. Z wynikiem 7,81 pkt. to spadek o trzy pozycje w porównaniu z poprzednią edycją. Według autorów opracowania, za ten regres odpowiada przede wszystkim pogorszenie wskaźnika wolności osobistej, w tym w dużej mierze poziomu praworządności.

13.04.2019

Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego coraz bliżej - Sejm przyjął zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Możliwość wykorzystania gotowych wzorów dokumentów elektronicznych, likwidacja obowiązku dołączenia odpisów tych pism oraz doprecyzowanie przepisów o doręczeniach, także tych elektronicznych - to tylko niektóre ze zmian wprowadzanych przez nowelizację Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, którą w piątek uchwalił Sejm.

12.04.2019

Kolejnych 21 ławników trafi do Sądu Najwyższego

Wymiar sprawiedliwości

Senat wybrał w piątek 21 ławników do Sądu Najwyższego. To uzupełniająca procedura, bowiem za pierwszym razem, w maju 2018 roku udało się powołać tylko 11 ławników, na 36 miejsc wyznaczonych przez pierwszą prezes SN. Ławnicy mają orzekać w Sądzie Najwyższym na podstawie obowiązującej od 3 kwietnia 2018 r. nowej ustawy.

12.04.2019

Prokuratura: Będzie zażalenie do SN w sprawie sędziego Łączewskiego

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po otrzymaniu uzasadnienia prokurator złoży do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zażalenie na orzeczenie krakowskiego sądu dyscyplinarnego ws. sędziego Wojciecha Łączewskiego. Sąd umorzył postępowanie o uchylenie immunitetu sędziemu, któremu prokuratura zarzuca złożenie doniesienia o przestępstwie, którego nie było i składanie fałszywych zeznań.

12.04.2019

RPO pyta o legitymowanie sędziów w Olsztynie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik praw obywatelskich pyta szefa policji w Olsztynie, dlaczego jego funkcjonariusze legitymowali sędziów i innych prawników, którzy sfotografowali się przed wejściem do miejscowego Sądu Okręgowego. Chcieli w ten sposób wyrazić poparcie dla swojej koleżanki, której wytoczono postępowanie dyscyplinarne.

12.04.2019

Sondaż: Większość Polaków martwi się o niezależność sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Aż 57 procent Polaków uważa, że niezależność sądów w Polsce jest zagrożona, a tylko 23 proc., że wszystko jest w porządku - takie wyniki przynosi przeprowadzone przed paroma tygodniami badanie na zlecenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Wśród badanych przeważają też opinie o upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego i KRS.

11.04.2019

Nowi sędziowie SN sami sobie przyznali rację

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ponieważ z różnych stron, także ze strony stron postępowań, padają pytania, czy sędziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zasiadają w niej legalnie, postanowili oni sami odpowiedzieć na to pytanie. No i zaskoczenia nie było. Jesteśmy tu zgodnie z prawem - orzekli.

11.04.2019

Prof. Piotrowski: Nowe definicje demokracji podważają jej sens

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podstawowe standardy demokracji i rządów prawa są obecnie w wielu krajach podważane i naruszane pod pozorem ich nowatorskiego stosowania - twierdzi prof. Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. I jako przykład podaje „demokrację nieliberalną” jako idę zasadniczo przeciwstawną demokracji.

11.04.2019

Kolejna skarga nadzwyczajna prokuratury - sprawa wykupu mieszkania

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Mieszkanka Warszawy dostała od miasta 90 proc. bonifikaty na wykup mieszkania. Ponieważ jednak sprzedała je przed upływem pięciu lat miasto skierowało przeciwko niej pozew o zwrot kwoty, a sądy się do tego przychyliły. Teraz Prokurator Generalny skierował do Sądy Najwyższego skargę nadzwyczajną - bo jak uzasadnił nie wzięto pod uwagę trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i finansowej kobiety.

11.04.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski