Po okrągłym stole będą prace nad zmianami w sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przyjęcie dezyderatu wyrażającego potrzebę zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz powołanie dwóch zespołów eksperckich mających pracować nad rozwiązaniami postulowanej reformy sądownictwa - to wynik wtorkowych obrad zorganizowanego przez PSL okrągłego stołu ws. wymiaru sprawiedliwości.

07.01.2020

Gersdorf: PiS zmienia prawo, by nie wykonać wyroku TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmiany proponowane w ustawie o sędziowskich dyscyplinarkach pozostają w niezgodzie z prawem Unii Europejskiej i co gorsze, mają wyeliminować skutki wyroku TSUE z listopada 2019 r. To jest zasadniczy cel, żeby nie można było zastosować tego wyroku - stwierdziła pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf.

07.01.2020

Okrągły stół o praworządności bez PiS, rządu i prezydenta

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W zorganizowanym we wtorek w Sejmie z inicjatywy PSL "okrągłym stole" ws. wymiaru sprawiedliwości, którego celem jest "uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości" biorą udział przedstawiciele partii opozycyjnych, środowisk prawniczych i wyższych uczelni. Wśród jego uczestników nie ma przedstawicieli PiS i rządu, ani prezydenta RP.

07.01.2020

Sąd Okręgowy w Rybniku - jednak od lipca

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatniej chwili zmieniło termin od którego w 140-tysięcznym Rybniku (Śląskie) ma działać Sąd Okręgowy. 1 stycznia zastąpiono - 1 lipca 2020 roku. Zmiana jest ważna, bo pierwsza taka korekta struktury sądów w Polsce od dłuższego czasu.

07.01.2020

W czwartek delegacja Komisji Weneckiej przyjedzie do Polski

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W dniach 9 i 10 stycznia Delegacja Komisji Weneckiej złoży wizytę w Polsce - wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej tego organu doradczego Rady Europy. Wizyta nastąpi w związku z prośbą o wydanie opinii na temat nowelizacji ustaw zaostrzających odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów.

07.01.2020

Stowarzyszenia sędziów: Konstytucyjne zasady nie do negocjacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wypełnianie postanowień Konstytucji RP i Traktatów nie może być przedmiotem negocjacji i dlatego oczekujemy, że niezwłocznym efektem rozmów będą decyzje o przywróceniu ładu konstytucyjnego w zakresie sądownictwa w Polsce i poszanowanie międzynarodowych zobowiązań. Tak stowarzyszenia sędziów odniosły się do zaplanowanego na wtorek „okrągłego stołu dla sądownictwa”.

07.01.2020

8 stycznia Izba Kontroli SN oceni status KRS

Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zajmie się 8 stycznia 2020 r. pytaniami o skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada 2019 roku oraz oceną statusu Krajowej Rady Sądownictwa.

07.01.2020

Pozew bezzasadny? Nowa instytucja w procesie cywilnym budzi wątpliwości

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Jeśli sąd ustali, że powód dochodzi oczywiście bezzasadnego roszczenia, to może wydać wyrok oddalający powództwo nawet bez doręczenia odpisu pozwu stronie pozwanej. Zasady rozpoznawania apelacji od wyroku wydanego w tym trybie są też specyficzne. Trudno jednak wskazać, które z żądań są oczywiście bezzasadne, a które „po prostu” bezzasadne.

07.01.2020

We wtorek zorganizowany przez PSL "okrągły stół" w sprawie sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ustrój sądów powszechnych, ustrój Sądu Najwyższej i status nowej Krajowej Rady Sądownictwa - to główne tematy zorganizowanego przez PSL "okrągłego stołu" ws. wymiaru sprawiedliwości, którego celem jest - według organizatorów - wypracowanie ustawy, która ma "uzdrowić" polskie sądy. Udziału w spotkaniu nie zadeklarowali reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości.

06.01.2020

RPO wspiera w Strasburgu sędziego, byłego członka KRS

Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o sędziego wybranego w 2016 r. do ówczesnej Krajowej Rady Sądownictwa. W wyniku uchwalonej w grudniu 2017 r. noweli ustawy o KRS przerwano jego czteroletnią kadencję i to mimo że taki czas - jak wskazuje RPO - określa wprost Konstytucja. Sprawa została skierowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a RPO do niej przystąpił.

06.01.2020

Stowarzyszenie sądów administracyjnych UE krytykuje ustawę o dyscyplinarkach sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Z dużym zaniepokojeniem odnotowujemy nową inicjatywę ustawodawczą polskiego parlamentu, zgodnie z którą, polskim sądom planuje się zakazać kontroli legalności powoływania sędziów, a naruszenie tego zakazu będzie skutkować sankcjami dyscyplinarnymi do kary złożenia sędziego z urzędu włącznie - stwierdził prezes Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych

05.01.2020

Kolejne podwyżki dla pracowników sądów najwcześniej w marcu

Wymiar sprawiedliwości

Cześć związków zawodowych chce jeszcze w styczniu rozpocząć dyskusje na temat podziału środków na podwyżki dla pracowników sądów. Z pierwszej transzy - 450 zł na pracownika - 50 zł przeznaczono na niwelowanie różnic w wynagrodzeniach. Teraz nieoficjalnie mówi się, że ministerstwo chce pójść dalej i większość środków z drugiej transzy przeznaczyć na wyrównywanie dysproporcji płacowych pomiędzy sądami różnych szczebli.

04.01.2020

Za wpisy z cudzego konta na Facebooku można trafić do więzienia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Podszywanie się pod kogoś na Facebooku łamie nie tylko zasady społeczności, ale również prawo - w skrajnych przypadkach sprawca, który publikuje statusy i odpowiada na wiadomości, udając kogoś innego, może skończyć w więzieniu. Warto taki przypadek zgłosić policji, ale sprawa może też trafić do sądu cywilnego.

04.01.2020

Komisja Wenecka otrzymała prośbę marszałka Senatu; Ziobro: niech nas nie pouczają

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Komisja Wenecka potwierdziła w piątek, że wpłynął do niej list marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, w którym prosi on o opinię w sprawie nowelizacji zaostrzającej dyscyplinarki dla sędziów.- My uważamy, że Polacy mają swoją godność, Polacy mają swój język i mają swoją kulturę prawną - skomentował to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

03.01.2020

Sąd administracyjny rozpatrzy skargę sędziego Juszczyszyna na odwołanie go z delegacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do wojewódzkiego sądu administracyjnego trafiła 27 grudnia br. skarga sędziego Pawła Juszczyszyna na decyzję o odwołaniu go z delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego. Została tam przekazana za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, którego szef wydał decyzję o odwołaniu sędziego z delegacji.

03.01.2020

Dziekani apelują o okrągły stół dla praworządności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w związku z ich działalnością orzeczniczą, zgodną z obowiązującym w Polsce prawem, stanowi naruszenie wynikających z Konstytucji i umów międzynarodowych zasad niezależności sądów i bezstronności sędziów - napisali we wspólnym oświadczeniu dziekani uniwersyteckich wydziałów prawa.

02.01.2020

Sędzia Juszczyszyn zamierza przesłuchać szefową Kancelarii Sejmu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Paweł Juszczyszyn wydał w czwartek postanowienie, w którym wezwał szefową Kancelarii Sejmu do osobistego stawiennictwa w sądzie w Olsztynie 24 stycznia. Sędzia chce osobiście zapytać, dlaczego nie wykonała polecenia sądu dotyczącego nadesłania list poparcia do KRS.

02.01.2020

Marszałek Senatu prosi Komisję Wenecką o ocenę ustawy o dyscyplinarkach sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wysłał list do Komisji Weneckiej, w którym prosi o opinię w sprawie najnowszej nowelizacji ustaw sądowych. Chodzi o uchwaloną 20 grudnia 2019 roku nowelizację wprowadzającą m.in. kary za kwestionowanie statusu sędziów powołanych na podstawie rekomendacji nowej Krajowej Rady Sądownictwa. 

02.01.2020

Forum Współpracy Sędziów przyjmie nowy plan działania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podjęcie uchwał w sprawie aktualnych problemów władzy sądowniczej, dyskusja nad zasadami i formami dalszej działalności oraz wybory członków Stałego Prezydium i Zespołu Interwencyjnego na nową kadencję - to cele zaplanowanego na przyszłą sobotę III Zjazdu Forum Współpracy Sędziów.

02.01.2020

Radwan-Röhrenschef: Usprawniać sądy, nie zmieniać reguł procesu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Wyodrębnienie postępowań gospodarczych z procedury cywilnej nie przyniesie oczekiwanych efektów w postaci przyspieszenia i usprawnienia postępowań - uważa adwokat Marcin Radwan-Röhrenschef. Jego zdaniem należy dążyć do usprawniania organizacji i funkcjonowania sądu w procesie, a nie zmieniać reguły procesu.

02.01.2020