Prof. Ereciński: Szczególna zdolność sądowa wyzwaniem dla orzecznictwa

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Przybywa podmiotów posiadających szczególną zdolność sądową, co utrudnia stosowanie tej instytucji - twierdzi prof. Tadeusz Ereciński. Ale jako pozytywny przykład podaje uchwałę Sądu Najwyższego, na podstawie której w sporach prasowych pozywany jest redaktor naczelny jako funkcja, a nie konkretna osoba.

11.04.2019

SN: Sędzia frankowicz może orzekać w sprawie frankowej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Po raz pierwszy Sąd Najwyższy jasno wskazał, że sędziowie, którzy mają kredyty frankowe, nie muszą wyłączać się od orzekania w takich sprawach. Jednocześnie uchylił wyrok korzystny dla kredytobiorcy. Ale wypowiedział się wprost o skutkach niedozwolonej klauzuli w umowie.

10.04.2019

Izba Dyscyplinarna SN: Sędziowie naszej Izby zostali wybrani prawidłowo

Wymiar sprawiedliwości

Wybór nowych sędziów Sądu Najwyższego, powołanych przez Prezydenta RP we wrześniu 2018 r. do orzekania jest zgodny z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. A osoby wybrane na wolne stanowiska są uprawnione do orzekania - taki jest sens uchwały podjętej przez całą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

10.04.2019

TK - rozprawa odwołana, bo sędzia nie może orzekać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowana na 10 kwietnia rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie drukarza, który odmówił wykonania plakatu LGBT, została w ostatnim momencie odwołana, ponieważ miał w niej orzekać sędzia, któremu zarzucono brak bezstronności. Jeszcze jako pracownik Biura Analiz Sejmowych opracował opinię o sprawie, w której miał teraz orzekać.

10.04.2019

Izba Dyscyplinarna odpowie, czy w Sądzie Najwyższym orzekają osoby nieuprawnione

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dzisiaj, w środę 10 kwietnia br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w pełnym składzie wyda pierwszą swoją uchwałę po zmianie kadrowej i sposobu procedowania. Odpowie na pytanie zadane przez siedmioro sędziów tej Izby: Czy osoba, która została powołana przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu jest nieuprawniona do orzekania?

10.04.2019

Poprawczak obowiązkowo w przypadku gwałtu, zabójstwa czy... podpalenia

Wymiar sprawiedliwości

Dotychczas sędzia mógł ale nie musiał skierować do poprawczaka nastolatka, który dopuścił się najpoważniejszych czynów karalnych. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić i w projekcie ustawy o nieletnich wprowadza zasadę obligatoryjnego orzeczenia zakładu poprawczego w przypadku części czynów zabronionych

10.04.2019

Większość państw UE nadal zaniepokojona stanem praworządności w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Przedstawiciele 10 państw członkowskich UE zabrali głos we wtorkowej dyskusji na forum Rady ds. Ogólnych na temat sytuacji w Polsce i wszyscy wyrazili zaniepokojenie stanem praworządności w naszym kraju. Polski minister opuścił posiedzenie przed rozpoczęciem tego punktu jego programu.

09.04.2019

W czerwcu decyzja o wiązaniu funduszy UE z praworządnością

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Finanse samorządów

Podczas zaplanowanego na czerwiec szczytu UE przywódcy państw zdecydują o dalszych losach koncepcji związania dostępu do funduszy unijnych z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027 z oceną stanu praworządności w krajach członkowskich. Na projektem pracują Komisja Europejska i Parlament Europejski.

09.04.2019

RPO: Prokurator nadużył prawa kwestionując wyrok NSA ws. dziecka pary LGBT

Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o głośną sprawę kobiety, której odmówiono wpisania do polskich akt stanu cywilnego aktu urodzenia jej synka z małżeństwa jednopłciowego w Wielkiej Brytanii. W wyroku z 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że doszło do dyskryminacji dziecka-obywatela RP i zwrócił sprawę do USC, a kierownik urzędu wpisał akt urodzenia do rejestru.

09.04.2019

Rada Legislacyjna: Dożywocie sprzeczne z Konstytucją

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Projekt zmian w kodeksie karnym spotkał się z druzgocącą krytyką Rady Legislacyjnej. Nie ma podstaw do zaostrzania kar, bo przestępczość nie wzrasta, a wyroki nie są łagodne. Wprowadzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia jest sprzeczne z Konstytucją i należy ją wykreślić z projektu.

09.04.2019

Machińska: Władza nie polubi ombudsmana - bo patrzy jej na ręce

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

By rzecznicy chroniący prawa obywateli mogli wypełniać swoje zadania, muszą mieć zapewnioną niezależność i odpowiednie warunki - m.in. wystarczające środki finansowe. Tymczasem budżet RPO jest obecnie o 7 mln zł niższy niż w 2012 roku. To przy wzrastających kompetencjach uderza przede wszystkim w tych, których prawa mają chronić - mówi dr Hanna Machińska,

09.04.2019

KRS zapowiada obronę sędzi ukaranej za wyrok

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa rozważy możliwość złożenia odwołania w sprawie ukarania dyscyplinarnego sędzi SO w Gorzowie Wlkp. Aliny Czubieniak - poinformował rzecznik prasowy KRS Maciej Mitera (na zdjęciu). Wymierzona przez Izbę Dyscyplinarną SN kara upomnienia dotyczyła decyzji o zwolnieniu z aresztu niepełnosprawnego intelektualnie podejrzanego.

08.04.2019

PiS chce sędziego SN Wojciecha Sycha wybrać do Trybunału Konstytucyjnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Powołany niedawno do Izby Karnej Sądu Najwyższego sędzia Wojciech Sych jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego. Ma zastąpić prof. Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz, której 9-letnia kadencja w Trybunale skończy się 6 maja br.

08.04.2019

Wiceszef KE: Procedury dyscyplinarne wobec polskich sędziów poza normą

Wymiar sprawiedliwości

Fundamentalnym prawem każdego sędziego w Unii Europejskiej jest zadawania pytań Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedział Frans Timmermans, podczas wizyty w Warszawie. Dodał, że sposób w jaki działają polskie procedury dyscyplinarne wobec sędziów powoduje efekt mrożący.

07.04.2019

Dyscyplinarka za niewyłączenie się - sędziowie w obronie koleżanki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia olsztyńskiego Sądu Okręgowego Dorota Lutostańska ma postępowanie dyscyplinarne za to, że nie wyłączyła się od orzekania ws. działaczek KOD, które ubrały rzeźby w koszulki z napisem "KonstytucJa" . Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego powinna to zrobić, bo sama pozowała do zdjęcia w takiej koszulce.

07.04.2019

Minister osądza sędziego - będzie pozew

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeżeli ktoś potrafi w sposób tak bezczelny, w sposób zuchwały, bez zmrużenia oka okłamywać wszystkich wokół, to w sposób całkowity dyskwalifikuje go jako człowieka, który posiadałby pewne elementarne zdolności moralne do tego, by być sędzią - powiedział Zbigniew Ziobro o Wojciechu Łączewskim.

05.04.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski