Projekt wniesiony został do Sejmu we wtorek 7 kwietnia i jeszcze tego samego dnia odbyło się jego pierwsze czytanie, a następnie został skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych. Posłowie rozpoczęli prace nad nim o godz. 20, a  około godz. 4. nad ranem w środę komisja przyjęła rządowy projekt wraz z poprawkami. Sejm w środę ma kontynuować prace nad tą nowelizacją. 

Czytaj: Sejmowe komisje zajmą się nowelą Tarczy Antykryzysowej>
 

Komisja wprowadziła do projektu kilkanaście poprawek, głównie autorstwa PiS. Dotyczą one m.in. wyłączenia spod reżimu ustawy korespondencji z sądów, prokuratury, od komorników oraz organów ścigania. Projekt przewiduje bowiem m.in. ułatwienia w dostarczaniu korespondencji np. przez możliwość odebrania przesyłki poleconej bez wizyty na poczcie. Zgodę komisji uzyskała też poprawka dająca wojewodom możliwość wskazania lekarzy, dentystów do stwierdzenia zgonu poza szpitalem.

Kilka poprawek opozycji

Komisja przyjęła niektóre rozwiązania zaproponowane przez Koalicję Polską w poselskim projekcie ustawy o utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dotyczyły one spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, by ich organy mogły podejmować decyzje w czasie epidemii przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej.
Posłowie poparli też zmianę zaproponowaną przez KO, która mówi o tym, że pomimo epidemii koronawirusa, sprawcy przemocy domowej będą mogli być poddawani eksmisji.

 

Dodatkowe wparcie dla biznesu

Zgodnie z projektem, ARP zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Projekt mówi też o zwiększeniu dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Przewiduje też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie. Nowe przepisy wprowadzają w usługach komórkowych nielimitowany dostępu do publicznych stron internetowych m.in. umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną.

W projekcie znalazły się także rozwiązania, które mają pomóc rolnikom i przedsiębiorcom sektora rolno-spożywczego. Chodzi np. o zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku objęcia rolnika kwarantanną, bądź jak jest hospitalizowany w związku z COVID-19.
Nowe przepisy zakładają również wydłużenie terminów na realizację niektórych obowiązków przez obywateli, w tym m.in. dotyczących posiadaczy pojazdów.