W dniu 9 kwietnia 2020 r. upłynęły kadencje wiceprezesa NSA – prezesa Izby Gospodarczej sędziego NSA Janusza Drachala oraz wiceprezesa NSA – prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej NSA sędziego NSA dr. hab. prof. Uniwersytetu Łódzkiego Jacka Chlebnego.

Za sędziego Drachala - prof. Chlabicz

W związku z tym prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, do czasu powołania nowych prezesów izb, zlecił wykonywanie czynności z zakresu administracji sądowej związanych z pracą Izby Gospodarczej sędziemu NSA prof. dr hab. Joannie Sieńczyło-Chlabicz.

Czytaj: NSA też odwołuje rozprawy>>

Czytaj w LEX: Definicja i rozpatrywanie przez sądy spraw pilnych w dobie koronawirusa i regulacji z tzw. tarczy antykryzysowej >

Prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz jest specjalistą z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego publicznego i prawa mediów. Była stypendystką uniwersytetów w Cambridge i Oksfordzie oraz dożywotni członek Clare Hall Uniwersytetu w Cambridge. Pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu Białostockiego.

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości w obliczu koronawirusa >

Sędzia Chlebny nadal kieruje 

Natomiast czynności administracyjne związane z pracą Izby  Ogólnoadministracyjnej sędziemu NSA dr hab. prof. UŁ Jackowi Chlebnemu. Dr Chlebny jest autorem publikacji związanych m.in. z problematyką ochrony cudzoziemców. Jest też współzałożycielem i członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców (International Association of Refugee Law Judges).

Upoważnienie udzielone wymienionym sędziom obowiązuje od 10 kwietnia 2020 r. 

Sędzia NSA Janusz Drachal, pełniący dotychczas funkcję Prezesa Izby Gospodarczej, z dniem 9 kwietnia 2020 r. przechodzi w stan spoczynku.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa - rozwiązania i regulacje dla prawników >