Chodzi o sprawę, o której pisało m.in. Prawo.pl. W marcu prokuratorzy z całej Polski, a szczególnie z miejscowości, w których wyznaczono szpitale dla chorych na koronawirusa apelowali do przełożonych o dodatkowe środki ochrony osobistej. Wskazywali nie tylko na braki w maseczkach, rękawiczkach ale i kombinezonach. Podnosili, że nie ma wytycznych dotyczących tego jak mają postępować w sytuacji nagłych zgonów - podczas oględzin miejsc zbrodni, czy sekcji zwłok. Prokuratura wydała je 1 kwietnia.

Czytaj: Sekcje zwłok w czasie "zarazy" jak tykająca bomba>> 

Rzecznik Praw Obywatelskich pytał Prokuraturę także o czworo stołecznych prokuratorów, którzy podpisali się pod apelem i zostali skierowanni do dyżurów przy sekcjach zwłok. W jego ocenie ich działania były podejmowane w interesie publicznym. - Działali jako tzw. sygnaliści czyli osoby sygnalizujące nieprawidłowości w interesie publicznym. Dlatego powinni zostać objęte szerszą ochroną - podkreślił. zwierzchników służbowych. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy gwarantowane jest przez art. 66 Konstytucji.

 


Prokuratura zapewnia, że od początku reagowała

Prokurator Gałuszka-Górska zapewnia, że prokuratura od początku reagowała na powstałe zagrożenie epidemiologiczne, a od 10 marca Prokurator Krajowy systematycznie wystosowywał pisma do kierowników powszechnych jednostek prokuratury polecające wdrożenie  podwyższonych standardów sanitarnych oraz zasad postępowania zabezpieczających  prawidłowe funkcjonowanie prokuratur.

Czytaj: Prokuratorzy: Nie jesteśmy wystarczająco zabezpieczeni przed COVID-19>>

- W wyniku realizacji tych działań m.in. ograniczono przyjmowanie interesantów (z zachowaniem telefonicznej formy kontaktu), wprowadzono badanie temperatury ciała osób wchodzących do budynków, wszystkich pracowników wyposażono w niezbędne środki ochrony osobistej, ograniczono ilość osób świadczących pracę w budynkach prokuratury, zabezpieczono niezbędne odległości między stanowiskami pracy oraz wydzielono i stosownie zaadaptowano pomieszczenia przeznaczone do realizacji niektórych czynności - wskazuje. 

Informuje też, że 24 marca 2020 r. w Prokuraturze Krajowej powołano Zespół do spraw koordynacji działań w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w celu przeciwdziałania epidemii COYID-19. 

- Do jego zadań należy m.in. ocena zarówno występujących, jale i potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia prokuratorów oraz pracowników prokuratury, a także zapewnienie ciągłości działania jednostek  prokuratury - dodaje. 

Wszystkie jednostki mają środki ochrony osobistej

Zapewnia również, że wszystkie prokuratury mają zapewnione niezbędne środki ochronne, w tym  środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, kombinezony itp. - konieczne do bezpiecznego wykonywania czynności procesowych, także w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego. 

- W ramach swoich budżetów poszczególne jednostki mają także zabezpieczone środki finansowe na dalsze zakupy odpowiednich  materiałów.Ponadto Zespół podjął działania, w wyniku których pozyskano,  z różnych źródeł, trudniej dostępne środki ochrony osobistej takie jak kombinezony, fartuchy ochronne czy też maseczki. Środki te zostały rozdzielone i przekazane poszczególnym jednostkom prokuratury, zgodnie ze zgłoszonymi przez nie potrzebami - podkreśla zastępca Prokuratora Krajowego. 

Jak informuje zespół monitoruje także standardy bezpieczeństwa przeprowadzania czynności procesowych z osobami, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie zakażenia koronawirusem. - Sposób prowadzenia takich czynności, był również przedmiotem zaleceń i wytycznych Prokuratora Krajowego - dodaje. 

 

Prokurator zobowiązany do udziały w sekcji zwłok

W swojej odpowiedzi wskazuje również, że "każdy prokurator obowiązany jest do realizacji ustawowych zadań ciążących na prokuraturze". - Zaś zgodnie  z art. 209 § 4 k.p.k. uczestnictwo prokuratora w sekcji zwłok jest obowiązkowe - dodaje.