Czytaj: TSUE: Izba Dyscyplinarna SN nie może sądzić sędziów>>

Opinię taką rzecznik zaprezentował podczas wideokonferencji Komisji Europejskiej, odpowiadając na pytanie jednej z dziennikarek, która stwierdziła, że "Izba Dyscyplinarna SN ciągle działa", a "postanowienie TSUE jest kwestionowane" przez przedstawicieli polskich władz.
- Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE jest wiążące, staje się natychmiastowe i musi zostać wykonane przez dane państwo członkowskie. Wiążący charakter orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE nie może być kwestionowany na podstawie narodowych konstytucji, prawa krajowego lub orzeczeń sądów krajowych - odpowiedział rzecznik.

Premier spyta TK, co może Trybunał

Pytanie dziennikarki i odpowiedź rzecznika KE mają związek m.in. z reakacją premiera Mateusza Morawieckiego, który po ogłoszeniu postanowienia TSUE powiedział, że polski rząd podejmie odpowiednie analizy i przekaże odpowiedź w stosownym czasie zgodnie z procedurami. Zapowiedział skierowanie zapytania do TK, do jakiego stopnia TSUE może wydawać tego typu wyroki zabezpieczające. Z całą pewnością skierujemy do Trybunału Konstytucyjnego, który jest najwyższą instancją odwoławczą, zapytanie w tej sprawie - do jakiego stopnia instytucja taka jak TSUE może wydawać wyroki zabezpieczające takie jak ten, który dzisiaj do nas dotarł - powiedział Morawiecki.

 


Izba działa i pyta TK o status postanowienia TSUE

Natomiast Izba Dyscyplinarna nie zaprzestała swojej działalności, mimo wezwania I prezes Sądu Najwyższego. Wezwała ona w czwartek 9 kwietnia br. Izbę Dyscyplinarną do natychmiastowego powstrzymania się od rozpatrywania wszelkich spraw.  Zdaniem I prezes, Izba Dyscyplinarna nie powinna orzekać w żadnych sprawach.

Czytaj:  Pierwsza prezes SN wzywa Izbę Dyscyplinarną do zaprzestania działalności>>

Izba Dyscyplinarna nie zastosowała się do postanowienia Trybunału UE nakazującego jej zawieszenie, ani do wezwania I Prezes SN o wstrzymanie prac. Prezes Przesławski twierdzi, że postanowienie nie podważyło statusu sędziów tej Izby. Znając postanowienie TSUE z 8 kwietnia Izba ta zajęła się uchyleniem immunitetu jednemu z sędziów. Po czym skierowała pytanie do Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy ono kompetencji Unii Europejskiej do nakazywania państwu członkowskiemu wykonywania środków tymczasowych zarządzonych przez Trybunał Sprawiedliwości UE odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa.

Czytaj: Izba Dyscyplinarna nie zawiesza się i pyta TK o status postanowienia TSUE>>