W tym celu Komisja zaproponowała, by postępowanie to było dopuszczalne w przypadku roszczeń wartości do 10 tys. euro, podczas gdy obecna górna granica wynosi tutaj 2 tys. euro. Skorzystałyby na tym zwłaszcza małe przedsiębiorstwa, gdyż na razie jedynie 20 proc. roszczeń zgłaszanych przez firmy wobec ich partnerów zagranicznych opiewa na kwoty poniżej 2 tys. euro. Jak się ocenia, w przypadku podwyższenia tego progu co drugi pozew o drobne roszczenia będzie pochodził od firm, a nie od osób fizycznych.

Jak argumentuje KE, rozwiązanie takie pozwoli zaoszczędzić na kosztach sądowych oraz skrócić czas trwania postępowań. Ponadto większa niż dotąd liczba roszczeń będzie kwalifikowana jako "transgraniczne". Osoby występujace z powództwem będą to mogły uczynić poprzez wysłanie e-maila, a dopuszczalna górna granica kosztów sądowych ma wynosić 10 proc. wartości sporu. Ustalona minimalna kwota opłaty za rozpatrzenie pozwu to 35 euro.

Postępowanie o wynikające z prawa cywilnego i handlowego drobne rozszczenia między partnerami z różnych państw UE wprowadzono w 2007 roku. Prowadzone jest ono w formie pisemnej, powód musi tylko wypełnić odpowiednie formularze. Nie dokonuje się przesłuchań przed sądem, a ważność orzeczonych wyroków rozciąga się na całą Unię Europejskiej.

Według unijnych władz pozwoliło to zmniejszyć koszty sądowe w tego rodzaju sprawach o 40 proc. i skrócić średni czas postępowania z blisko dwóch i pół roku do pięciu miesięcy.

By zaproponowane przez KE zmiany weszły w życie, muszą je jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski i państwa członkowskie UE.