Projekt zmian w Kodeksie postępowania karnego wynika z konieczności przeniesienia na grunt polskiego prawa decyzji Rady UE, które dotyczą m.in. stosowania tymczasowego aresztu wobec obcokrajowców.
Zmiany, którymi zajmie się rząd decentralizują też obrót dokumentów - sądy i prokuratorzy będą mogły się kontaktować ze swoimi odpowiednikami bez pośrednictwa resortu sprawiedliwości.
Rada Ministrów zajmie się też wnioskiem o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie, Macedonii oraz Bośni i Hercegowinie.
Zgodnie z mandatem ONZ część sił międzynarodowych może zostać użyta na obszarze Bośni i Hercegowiny w celu wzmocnienia sił Unii Europejskiej (EUFOR), nadzorujących wdrażanie porozumienia pokojowego z Dayton z 1995 r. Obecny okres użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w tych krajach wygasa 30 czerwca.
Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Wprowadzenie zmian wynika z konieczności dostosowania przepisów do prawa unijnego. Państwa członkowskie, które posiadają prawo offsetowe muszą je zmienić, tak by nie było zakłóceń w funkcjonowaniu dyrektywy Komisji Europejskiej w tej sprawie.
Ministrowie zajmą się też projektem ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego (która ma brzmieć: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego), a także zmianami w rozporządzeniu w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Wysłuchają też sprawozdania z realizacji w 2011 r. zadań wynikających ze Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012.
Rada Ministrów zajmie się ponadto aneksem do umowy offsetowej z 4 kwietnia 2012 r. pomiędzy Polską a Rockwell Collins. Firma ta zajmuje się między innymi przemysłem lotniczym i obronnym. (PAP)