Projekt nowelizacji Prawa o zgromadzeniach skierował do Sejmu prezydent; powstał on po zeszłorocznych zajściach w stolicy w związku z obchodami Święta Niepodległości 11 listopada.

Nowelizacja ustawy została przekazana do podpisu prezydenta 17 września 2012 r.; termin jej popisania upływa 8 października. Kancelaria Prezydenta wyjaśniła, że w celu uniknięcia nierównego traktowania organizatorów zgromadzeń planowanych na 11 listopada zasadne jest podpisanie ustawy przez prezydenta, a następnie jej publikacja w takim terminie, by weszła w życie już po tegorocznym Święcie Niepodległości.

Jak podkreślono, gdyby prezydent podpisał ustawę w pierwszym możliwym terminie, czyli 17 września, doszłoby wówczas do nierównego traktowania organizatorów, ponieważ do tych, którzy zgłosili zgromadzenia przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosowane byłyby przepisy starej ustawy, co wynika z przepisu przejściowego zawartego w nowelizacji. Natomiast do tych, którzy zgłosiliby się później, zastosowanie miałyby nowe przepisy. (PAP)

hgt/ eaw/ jbr/