Renty planistycznej nie można zaskarżyć do RIO

Zarówno renta planistyczna, jak i opata adiacencka nie mogą być zaliczone do kategorii podatków i opłat lokalnych. Są to tzw. niepodatkowe należności budżetowe, a konkretnie dopłaty, do których nie...

21.04.2010

Prawnicy muszą "wychować" internet

Gdyby porównać wiek internetu w Polsce do wieku człowieka, to internet miałby około 16 lat. Zdobył już pewne doświadczenia oraz wiedzę na temat otaczającego świata. Ale cały czas nie jest jeszcze...

20.04.2010

Roboty dodatkowe to problem wykonawcy i inwestora

W toku realizacji inwestycji budowlanych dość często zachodzi potrzeba zmiany projektów i materiałów, zlecenia robót dodatkowych, przedłużenia terminu zakończenia prac i w efekcie powstaje...

16.04.2010

Prawo chroni portal i niektóre jego treści

Aktualnie obowiązujące przepisy nie zawierają definicji portalu internetowego. Problemem jest więc także prawna kwalifikacja portali internetowych w świetle prawa autorskiego oraz zasady ochrony...

15.04.2010

Prawo odkupu Agencji Nieruchomości Rolnych do lamusa

Niekonstytucyjny przepis, przyznający Agencji Nieruchomości Rolnych prawo odkupu nieruchomości, przestanie obowiązywać po publikacji w Dzienniku Ustaw. Co to oznacza dla właścicieli nieruchomości,...

14.04.2010

Najemca może ulepszyć i rozliczyć

W trakcie trwania umowy najmu najemca, za zgodą wynajmującego, może ulepszyć najętą rzecz. Dokonane przez najemcę nakłady stają się częścią składową nieruchomości. Jednak najemca iu wynajmujący maja...

13.04.2010

Odpowiedzialność urzędnika jak pracownika

Polska administracja nie radzi sobie z przewlekłością postępowań i niekompetencją urzędników. Dobrze, że ruszyły prace nad ustawą o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych...

10.04.2010

Strasburg: szkoła to nie miejsce indoktrynacji

Wypada w pełni zgodzić się ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, iż szkoła nie powinna stanowić sceny dla działalności misjonarskiej ani dla kazań ani nie może być miejscem...

09.04.2010

Czy zmiana tekstu prawnego to zawsze zmiana normatywna?

Zmiany w prawie, obecnie coraz częstsze i pośpieszne, niewątpliwie mają wpływ na jakość stanowionego prawa i nie pozostają bez znaczenia dla praktyki jego stosowania. Częste zmiany tekstów prawnych...

06.04.2010

Apel o reformę sądów i prokuratury

Cztery organizacje: Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińska Fundacja Praw Człowieka podpisały 31 marca 2010 r. apel skierowany do władz państwowych, w...

01.04.2010

Czy doping w sporcie powinien być legalny?

Sprawa stosowania EPO przez biegaczkę Kornelię Marek sprowokowała dyskusję nad potrzebą karania sportowców, lekarzy i działaczy, którzy biorą udział w zażywaniu niedozwolonych środków wspomagających...

31.03.2010

Badania UE: Europejczycy za rzadko uprawiają sport

Tylko 40 proc. obywateli UE uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu, a 65 proc. podejmuje jakąś formę aktywności fizycznej. Co czwarty Europejczyk jednak prawie zupełnie nie zażywa ruchu, jak...

30.03.2010

Spółdzielnie pracy potrzebują zmian

Obecny stan prawny tworzy bariery rozwoju spółdzielni pracy, utrudnia pozyskanie kapitału na rozwój, w tym na innowacyjność i nowe technologie - uznali uczestnicy zorganizowanej 25 marca br. przez...

29.03.2010

Seremet: koniec z naciskami i przeciekami

Nie wyobrażam sobie, żeby któryś z polityków dzwonił do mnie i oczekiwał jakiejś decyzji. Jeśli będzie trzeba, to zdemaskuję takie próby - ostrzega Andrzej Seremet. Nowy prokurator generalny...

27.03.2010