Clifford Chance doradzała przy kredycie dla Iglotex

Rynek

Chodzi o kredyt w wysokości 160 mln zł. Kancelaria doradzała BNP Paribas Bank Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A. w związku z zawarciem umowy kredytowej z IGLOTEX S.A., spółką portfelową funduszu Penta Investments.

08.01.2020

Penteris - nowa marka na polskim rynku kancelarii

Rynek

Oficjalnie zadebiutowała marka prawnicza Penteris. Wprowadził ją na rynek 50-osobowy zespół, który dotychczas funkcjonował jako polskie biuro Magnusson. To - jak poinformowano - efekt decyzji podjętej jednomyślnie przez warszawskich partnerów o kontynuacji działalności poza siecią.

08.01.2020

HFPC: Sędzia wadliwie powołany zagraża praworządności

Wymiar sprawiedliwości

Kryzys wokół sądownictwa w Polsce pokazuje, że naruszenia prawa w procesie powoływania sędziów, zwłaszcza w okolicznościach mogących sugerować polityczne motywacje władzy wykonawczej i ustawodawczej, zagrażają poszanowaniu praw człowieka, a także całemu systemowi prawnemu - wskazuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka

08.01.2020

SN odpowie, czy sędziowie mogą pomijać TK przy ocenie konstytucyjności ustaw

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Do Sądu Najwyższego trafiło właśnie pytanie o możliwość stosowania rozproszonej kontroli konstytucyjności. Sędziowie chcą wiedzieć, czy w sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny nie daje gwarancji rzetelnej oceny, mogą go pomijać. Prawnicy przyznają, że takie rozstrzygnięcie może mieć istotne i dalekosiężne znaczenie, ale dodają, że taki oręż powinien być rozsądnie stosowany.

08.01.2020

Po okrągłym stole będą prace nad zmianami w sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przyjęcie dezyderatu wyrażającego potrzebę zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz powołanie dwóch zespołów eksperckich mających pracować nad rozwiązaniami postulowanej reformy sądownictwa - to wynik wtorkowych obrad zorganizowanego przez PSL okrągłego stołu ws. wymiaru sprawiedliwości.

07.01.2020

Gersdorf: PiS zmienia prawo, by nie wykonać wyroku TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmiany proponowane w ustawie o sędziowskich dyscyplinarkach pozostają w niezgodzie z prawem Unii Europejskiej i co gorsze, mają wyeliminować skutki wyroku TSUE z listopada 2019 r. To jest zasadniczy cel, żeby nie można było zastosować tego wyroku - stwierdziła pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf.

07.01.2020

Okrągły stół o praworządności bez PiS, rządu i prezydenta

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W zorganizowanym we wtorek w Sejmie z inicjatywy PSL "okrągłym stole" ws. wymiaru sprawiedliwości, którego celem jest "uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości" biorą udział przedstawiciele partii opozycyjnych, środowisk prawniczych i wyższych uczelni. Wśród jego uczestników nie ma przedstawicieli PiS i rządu, ani prezydenta RP.

07.01.2020

Sąd Okręgowy w Rybniku - jednak od lipca

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatniej chwili zmieniło termin od którego w 140-tysięcznym Rybniku (Śląskie) ma działać Sąd Okręgowy. 1 stycznia zastąpiono - 1 lipca 2020 roku. Zmiana jest ważna, bo pierwsza taka korekta struktury sądów w Polsce od dłuższego czasu.

07.01.2020

W czwartek delegacja Komisji Weneckiej przyjedzie do Polski

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W dniach 9 i 10 stycznia Delegacja Komisji Weneckiej złoży wizytę w Polsce - wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej tego organu doradczego Rady Europy. Wizyta nastąpi w związku z prośbą o wydanie opinii na temat nowelizacji ustaw zaostrzających odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów.

07.01.2020

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy sp.k. ma nowego wspólnika

Rynek

1 stycznia 2020 r. do grona wspólników kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k. dołączył Norbert Frosztęga. Jest adwokatem i doradcą restrukturyzacyjnym. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców w obszarach związanych z prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz gospodarczym.

07.01.2020

Stowarzyszenia sędziów: Konstytucyjne zasady nie do negocjacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wypełnianie postanowień Konstytucji RP i Traktatów nie może być przedmiotem negocjacji i dlatego oczekujemy, że niezwłocznym efektem rozmów będą decyzje o przywróceniu ładu konstytucyjnego w zakresie sądownictwa w Polsce i poszanowanie międzynarodowych zobowiązań. Tak stowarzyszenia sędziów odniosły się do zaplanowanego na wtorek „okrągłego stołu dla sądownictwa”.

07.01.2020

8 stycznia Izba Kontroli SN oceni status KRS

Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zajmie się 8 stycznia 2020 r. pytaniami o skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada 2019 roku oraz oceną statusu Krajowej Rady Sądownictwa.

07.01.2020

Pozew bezzasadny? Nowa instytucja w procesie cywilnym budzi wątpliwości

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Jeśli sąd ustali, że powód dochodzi oczywiście bezzasadnego roszczenia, to może wydać wyrok oddalający powództwo nawet bez doręczenia odpisu pozwu stronie pozwanej. Zasady rozpoznawania apelacji od wyroku wydanego w tym trybie są też specyficzne. Trudno jednak wskazać, które z żądań są oczywiście bezzasadne, a które „po prostu” bezzasadne.

07.01.2020

Nowi partnerzy w zarządzie Rödl & Partner

Rynek

Kancelaria Rödl & Partner dokonała zmian w gronie swoich partnerów zarządzających. Od 1 stycznia 2020 r. członkami zarządy zostały Renata Kabas-Komorniczak i Nicola Lohrey.

06.01.2020

We wtorek zorganizowany przez PSL "okrągły stół" w sprawie sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ustrój sądów powszechnych, ustrój Sądu Najwyższej i status nowej Krajowej Rady Sądownictwa - to główne tematy zorganizowanego przez PSL "okrągłego stołu" ws. wymiaru sprawiedliwości, którego celem jest - według organizatorów - wypracowanie ustawy, która ma "uzdrowić" polskie sądy. Udziału w spotkaniu nie zadeklarowali reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości.

06.01.2020

RPO wspiera w Strasburgu sędziego, byłego członka KRS

Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o sędziego wybranego w 2016 r. do ówczesnej Krajowej Rady Sądownictwa. W wyniku uchwalonej w grudniu 2017 r. noweli ustawy o KRS przerwano jego czteroletnią kadencję i to mimo że taki czas - jak wskazuje RPO - określa wprost Konstytucja. Sprawa została skierowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a RPO do niej przystąpił.

06.01.2020

Stowarzyszenie sądów administracyjnych UE krytykuje ustawę o dyscyplinarkach sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Z dużym zaniepokojeniem odnotowujemy nową inicjatywę ustawodawczą polskiego parlamentu, zgodnie z którą, polskim sądom planuje się zakazać kontroli legalności powoływania sędziów, a naruszenie tego zakazu będzie skutkować sankcjami dyscyplinarnymi do kary złożenia sędziego z urzędu włącznie - stwierdził prezes Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych

05.01.2020

Kolejne podwyżki dla pracowników sądów najwcześniej w marcu

Wymiar sprawiedliwości

Cześć związków zawodowych chce jeszcze w styczniu rozpocząć dyskusje na temat podziału środków na podwyżki dla pracowników sądów. Z pierwszej transzy - 450 zł na pracownika - 50 zł przeznaczono na niwelowanie różnic w wynagrodzeniach. Teraz nieoficjalnie mówi się, że ministerstwo chce pójść dalej i większość środków z drugiej transzy przeznaczyć na wyrównywanie dysproporcji płacowych pomiędzy sądami różnych szczebli.

04.01.2020

Komisja Wenecka otrzymała prośbę marszałka Senatu; Ziobro: niech nas nie pouczają

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Komisja Wenecka potwierdziła w piątek, że wpłynął do niej list marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, w którym prosi on o opinię w sprawie nowelizacji zaostrzającej dyscyplinarki dla sędziów.- My uważamy, że Polacy mają swoją godność, Polacy mają swój język i mają swoją kulturę prawną - skomentował to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

03.01.2020