O bieliźnianym problemie było głośno na początku 2019 r. Podczas wizytacji jednego z aresztów eksperci Biura RPO zwrócili uwagę na sytuację kobiety, która nie miała własnych, odpowiednich do pory roku ubrań, więc otrzymała je z magazynu aresztu. Wśród rzeczy, które dostała, nie było jednak biustonosza. To było dla niej tak dotkliwe, że musiała go pożyczyć od innej osadzonej, która wkrótce miała wyjść na wolność.

Zobacz procedurę w LEX: Kontrola korespondencji tymczasowo aresztowanego >

 


Biustonosz na cenzurowanym 

Kwestie bielizny, którą osadzeni mogą otrzymać, reguluje rozporządzenie z 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach. Doprecyzowuje ono przepisy kodeksu karnego wykonawczego przewidujące m.in. że skazany otrzymuje z zakładu karnego/aresztu odpowiednią do pory roku odzież, bieliznę oraz obuwie - o ile nie korzysta z własnych.

- W niektórych przypadkach nienoszenie biustonosza może rodzić negatywne konsekwencje zdrowotne – napisała wówczas do ministra Zbigniewa Ziobry zastępczyni Rzecznika Hanna Machińska. Powołała się przy tym na opinie lekarzy, że odpowiednie podtrzymanie piersi odciąża kręgosłup, zapobiega bólom związanym z jego przeciążeniem oraz wadom postawy.

Czytaj: Biustonosz w więzieniach na cenzurowanym, skazana go nie dostanie>>

MS dołącza stanik do zestawów odzieży

Do opiniowania trafił właśnie projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, Jak wskazano w uzasadnieniu  wynika z potrzeby zapewnienia osobom osadzonym – kobietom w zakładzie karnym lub areszcie śledczym bielizny damskiej w postaci stanika.

Zaznaczono, że kwestię odzieży skazanych osadzonych w jednostkach penitencjarnych wprost normuje przepis art. 111 par. 1 k.k.w., stanowiąc, że skazany otrzymuje do użytku z zakładu karnego odpowiednią do pory roku odzież, bieliznę oraz obuwie, o ile nie korzysta z własnych.  Tu z kolei istotna jest tabela nr 3 załącznika Nr 1 tegoż rozporządzenia. Obecnie w kategorii bielizna nie ma stanika, teraz będzie dopisany. 

Sprawdź w LEX: Czy osoba odbywająca przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności jest uprawniona do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej? >