Podczas wizytacji jednego z aresztów eksperci Biura RPO zwrócili uwagę na sytuację jednej kobiety. Nie miała własnych, odpowiednich do pory roku ubrań, otrzymała je więc z magazynu aresztu. Wśród rzeczy, które dostała, nie było jednak biustonosza. To było dla niej tak dotkliwa, że musiała go pożyczyć od innej osadzonej, która wkrótce miała wyjść na wolność.

 

POLECAMY

Biustonosza nie ma w wykazach bielizny

Kwestie bielizny, którą osadzeni mogą otrzymać reguluje rozporządzenie z 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach. Doprecyzowuje ono przepisy kodeksu karnego wykonawczego przewidujące m.in. że skazany otrzymuje z zakładu karnego/aresztu odpowiednią do pory roku odzież, bieliznę oraz obuwie - o ile nie korzysta z własnych.

- W niektórych przypadkach nienoszenie biustonosza może rodzić negatywne konsekwencje zdrowotne – pisze do ministra Zbigniewa Ziobry zastępczyni Rzecznika Hanna Machińska. Powołuje się przy tym na opinie lekarzy, że odpowiednie podtrzymanie piersi odciąża kręgosłup, zapobiega bólom związanym z jego przeciążeniem oraz wadom postawy.

Czytaj: Dozór elektroniczny będzie częściej stosowany>>

Ważny też czynnik kulturowy 

W jej ocenie nie bez znaczenia jest także czynnik kulturowy. Przypomina, że w społeczeństwie utrwaliła się zasada, "w myśl której biustonosz stanowi nieodzowny element kobiecego ubioru". 

- Kobiety noszą go nie tylko ze względów zdrowotnych, ale także psychologicznych, estetycznych i praktycznych. Jego brak nierzadko wywołuje dyskomfort psychiczny - podkreśla zastępczyni RPO. 

Apeluje o wpisanie biustonoszy do rodzaju bielizny, jaką Służba Więzienna powinna wydać osadzonej, która nie dysponuje własną, bądź jej bielizna nie jest zdatna do użycia.

 

Problemem były też slipy 

W podobnej sprawie RPO zwracał się już do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w 2010 r. Wniósł wtedy o zmianę rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 2003 r., które nie przewidywało wydawania osadzonym mężczyznom slipów. 

Tamten postulat RPO spotkał się z akceptacją resortu - wprowadzono stosowne zmiany.