Będzie weryfikacja ponad miliona faktur?

Wszystkie firmy leasingujące liczą się z nieuchronnymi kontrolami, których skutkiem będzie żądanie weryfikacji umów i faktur. Dodajmy milionów faktur, bo okres kontroli obejmuje 5 lat wstecz. Kto...

24.03.2010

Warto skarżyć się do Strasburga

Prawnicy

Jeśli tylko jest podstawa do złożenia skargi, to do Trybunału w Strasburgu skarżyć się warto. Po pierwsze dlatego, że skarga do Strasburga to jeden z mechanizmów, który pozwala na skuteczną ochronę...

23.03.2010

Przegrywamy procesy ze Skarbem Państwa

W 2009 r. Skarb Państwa wygrał procesy o 1,7 mld zł. Przegrał tylko 80 mln zł. W zetknięciu z państwem przedsiębiorcy są bezsilni. Czy radcy Prokuratorii Generalnej, którzy reprezentują w sądach...

23.03.2010

Kasy fiskalne także u prawników

Sto tysięcy nowych podatników będzie musiało zainstalować w przyszłym roku kasy fiskalne. Obowiązek ten obejmie m.in. prawników, lekarzy i księgowych....

23.03.2010

Biznes do premiera: ukróć samowolę fiskusa

Zwracamy się z prośbą o Pana bezpośrednią interwencję i nadzór nad praktykami, które przybierają postać rosnącej fali bezprawnych represji za strony aparatu skarbowego podległego Ministerstwu...

23.03.2010

Warto skarżyć się do Strasburga

Jeśli tylko jest podstawa do złożenia skargi, to do Trybunału w Strasburgu skarżyć się warto. Po pierwsze dlatego, że skarga do Strasburga to jeden z mechanizmów, który pozwala na skuteczną ochronę...

23.03.2010

Jubileusz prof. Ewy Łętowskiej

Prawnicy

Dziś 70. urodziny obchodzi prof. Ewa Łętowska, wybitny prawnik, pierwszy w Polsce rzecznik praw obywatelskich, obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego....

22.03.2010

Sprawa umorzona, wójt i tak traci stanowisko

W świetle obowiązującego w Polsce prawa, osoba w stosunku do której warunkowo umorzono postępowanie, powinna być uważana za niewinną. Tymczasem samorządowa ordynacja wyborcza pozbawia stanowiska...

22.03.2010

Tylko jedna odprawa rentowa

Czy nabycie przez pracownicę prawa do odprawy rentowej i pobranie tej odprawy u jednego pracodawcy wyłącza możliwość nabycia przez tę pracownicę prawa do odprawy uzupełniającej w związku z przejściem...

22.03.2010

Notariusze skarżą się na niejasne zasady ich oceny

Negatywna ocena pracy notariusza może skutkować odwołaniem go przez ministra sprawiedliwości ze stanowiska. Oceny takie przeprowadzane są przez samorząd notarialny, ale notariusze nie mają...

22.03.2010

Lider musi działać w imieniu całego konsorcjum

Jeden z partnerów konsorcjum nie może wnieść samodzielnie odwołania we własnym imieniu, ponieważ nie jest on uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia. Nie ma przy tym znaczenia, że partner...

22.03.2010

Minister: zadbamy o bezpieczeństwo kuratorów

Zapewnienie bezpieczeństwa kuratorom było i jest jednym z priorytetów w działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości powiedział 22 marca br. minister Krzysztof Kwiatkowski podczas Zgromadzenia Kuratorów...

22.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski