Koszt wieńca na pogrzeb pracownika do odliczenia

Można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatki sfinansowane ze środków obrotowych, a poniesione na zakup wieńców pogrzebowych oraz nekrologów w związku ze śmiercią pracownika....

18.06.2011

Komputery pomogły aplikantom na egzaminie

O uprawnienia adwokata i radcy prawnego ubiegało się w całym kraju 4,5 tys. osób. Większość korzystała z własnych laptopów. Testy wypadły nieźle pokazują wstępne wyniki....

18.06.2011

Kłopoty z tworzeniem komisji ds. błędów medycznych

Do końca roku muszą powstać przy wojewodach komisje orzekające w przyspieszonym trybie, czy doszło do błędu medycznego. Trafić do nich mają m.in. przedstawiciele samorządów medycznych i prawniczych.

17.06.2011

Prokurator Pasionek chce odwieszenia

Prawnicy

Natychmiastowego cofnięcia decyzji o zawieszeniu w obowiązkach prokuratora dopomina się Marek Pasionek, który nadzorował śledztwo smoleńskie....

17.06.2011

Doradcy prawni z OC i z ograniczeniami

Określenie zakresu usług, wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz zachowania tajemnicy zawodowej przez magistrów prawa to najważniejsze poprawki wprowadzone wczoraj do...

17.06.2011

Sędziowie wojskowi jak cywilni

W razie likwidacji sądu wojskowego jego sędzia może przejść do powszechnego. Z chwilą powołania na urząd w sądzie cywilnym sędzia mundurowy zostaje zwolniony z zawodowej służby wojskowej tak stanowi...

17.06.2011

Umowa zamiany rodzi skutki podatkowe po obu stronach

Wobec braku w ustawie o CIT definicji umowy zamiany, skutki podatkowe tej czynności należy rozliczyć w odniesieniu do umowy sprzedaży i dokonać ich oceny na takich zasadach, jakie obowiązują wobec...

17.06.2011