Prezes KRRP: zaczyna już brakować pracy dla radców

Rynek

Gdy ja wchodziłem do zawodu, to trudno było sobie wyobrazić taki jego rozwój. Ale mimo rosnącej pozycji i prestiżu radców prawnych, coraz trudniej im znaleźć pracę - mówi Dariusz Sałajewski, prezes...

09.12.2013

Dobiegają końca negocjacje ws. dyrektywy tytoniowej

Do połowy grudnia br. w ramach negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim, a Radą ustalony zostanie ostateczny kształt tzw. dyrektywy tytoniowej. Polska zabiega o niedopuszczenie do wycofania...

08.12.2013

KSSP pomoże szkolić aplikantów radcowskich

Prezes Krajowej Radcy Radców Prawnych i dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury podpisali w piątek 6 grudnia w Krakowie porozumienie dotyczące prowadzenia zajęć z zakresu działania...

08.12.2013

KE konsultuje zmiany w prawie autorskim

Komisja Europejska opublikowała mapę drogową dotyczącą modernizacji ram prawnych UE w zakresie prawa autorskiego. Do 5 lutego można zgłaszać uwagi do Komisji Europejskiej.

08.12.2013

Unia będzie kompleksowo chronić dane osobowe

Stworzenie mechanizmu punktu kompleksowej obsługi (one-stop-shop) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych pomiędzy krajami UE była przedmiotem piątkowego...

07.12.2013

Prawnicy z KUL wydali zestaw sentencji rzymskich

Prawnicy

Dr Maciej Jońca wraz z księdzem dr Krzysztofem Burczakiem i dr hab. Antonim Dębińskim z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydali książkę p.t.Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze....

07.12.2013

Senat straszy banki powrotem do prac nad obniżką opłat

Jeżeli w związku z ustawową obniżką opłat interchange banki będą obciążać klientów innymi kosztami, ustawodawca może wprowadzić zmiany, które temu zapobiegną - zapowiedział przewodniczący senackiej...

07.12.2013

Sejm zmienił ustawę o OFE

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm uchwalił zmiany w systemie emerytalnym. Nowe przepisy zakładają, że przyszli emeryci będą mogli wybrać, czy chcą przekazywać część składki do OFE, czy w całości do...

07.12.2013