Biorący kredyt we frankach szwajcarskich nie byli w stanie jako konsumenci oszacować skutków...
Rafał Bujalski
04.03.2015
Wygaśnięcie z mocy prawa powołania na stanowisko komornika w przypadku prawomocnego skazania...
Krzysztof Paczoska
04.03.2015
Prawnicy
Jeden sąd w kraju ma rozpatrywać wszystkie sprawy dotyczące uzgodnienia płci osób, których...
Krzysztof Sobczak
04.03.2015
W sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego pozwany nie ma obowiązku uiszczenia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.03.2015
Największe sądy w kraju nie udostępniają danych o tym, jak stosują ten środek zapobiegawczy....
Krzysztof Sobczak
04.03.2015
W środę 4 marca 2015 r. w Sądzie Najwyższym w sali im. Stanisława Dąbrowskiego odbędzie się...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.03.2015
Jeśli senatorowie nie poprawią przyjętej przez Sejm ustawy o komornikach sądowych i egzekucji to...
Krzysztof Sobczak
03.03.2015
Członkowie Krajowej Izby Doradców Podatkowych wezmą udział w akcji pomocy przy przygotowywaniu...
Jolanta Mazur
03.03.2015
Rynek
Przedstawiciele wszystkich sejmowych klubów zgodnie wnieśli o skierowanie do dalszych prac w...
PAP
03.03.2015
Termin obniżenia oprocentowania kredytu we frankach szwajcarskich zależy od rodzaju stawki LIBOR...
PAP
03.03.2015
Kara aresztu lub co najmniej 3 tys. zł grzywny za prowadzenie pojazdów bez wymaganych uprawnień są...
PAP
03.03.2015
Stowarzyszenie Kongres Kobiet zaapelowało we wtorek do marszałka Senatu o poparcie konwencji...
PAP
03.03.2015
Wszystkie sprawy dotyczące uzgodnienia płci osób, których tożsamość płciowa nie zgadza się z...
PAP
03.03.2015
Głębokie zaniepokojenie sytuacją praw człowieka we wschodniej Ukrainie i na Krymie wyraziła...
Krzysztof Sobczak
03.03.2015
Minister sprawiedliwości nigdy nie będzie miał technicznej możliwości wglądu w sądowe systemy...
PAP
03.03.2015
We współpracy z polskimi producentami, podejmujemy konkretne kroki przeciwdziałające nieuczciwym...
Krzysztof Sobczak
03.03.2015
Taksówkarze domagają się przypisania licencji do osoby i uregulowania kwestii dot. czasu pracy....
PAP
03.03.2015
Senatorowie zajmą się podczas rozpoczynającego się w środę posiedzneia nowelizacją kodeksu karnego,...
Krzysztof Sobczak
03.03.2015
W środę 4 marca warszawski sąd ma zdecydować o dopuszczalności postępowania grupowego dotyczącego...
Krzysztof Sobczak
03.03.2015
Kontrowersyjna konwencja o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest jednym z...
Krzysztof Sobczak
03.03.2015
Sejm we wtorek rozpoczął trzydniowe posiedzenie, na którym zajmie się prezydenckim projektem dot....
Krzysztof Sobczak
03.03.2015
Obowiązek publikowania kwartalnych wskaźników zmian cen nieruchomości przewiduje przyjęty we wtorek...
Krzysztof Sobczak
03.03.2015
Naruszenie dóbr osobistych w internecie powinno uwzględniać specyfikę tego medium. Sąd ma ustalić,...
Aleksandra Partyk
03.03.2015
Komisja Europejska wycofała z Trybunału w Luksemburgu skargę przeciwko Polsce za brak implementacji...
Rafał Bujalski
03.03.2015
Konwencja antyprzemocowa nie zmierza do budowania pozytywnych relacji pomiędzy ludźmi, ale zmierza...
PAP
03.03.2015
Programy komputerowe jako dobra niematerialne powstające w zasadzie wyłącznie poprzez umysłową...
Krzysztof Sobczak
03.03.2015
Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi sprawę dotyczącą stosowania...
Krzysztof Sobczak
03.03.2015
W pokojach mieszkalnych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców nie będzie już metalowych krat w...
PAP
03.03.2015
Znaczące braki w cyberbezpieczeństwie w Europie wynikają z rozbieżności między politykami, ramami...
PAP
03.03.2015
Totalizator Sportowy będzie mógł sprzedawać gry liczbowe także przez internet - przewiduje...
PAP
03.03.2015