Jak poinformowano podczas wtorkowej uroczystości, w uznaniu za niezłomność w dochowaniu wierności zasadzie niezawisłości sędziowskiej, postawę oraz działalność w latach 1980-1989 ubiegłego wieku, medalem zostali uhonorowani: Iwona Koper, sędzia Sądu Najwyższego, Grzegorz Kapera, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Hanna Bajer, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku, Jan Filipczyk, sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku, prof. Ryszard Juszkiewicz sędzia Sądu Rejonowego w Mławie w stanie spoczynku oraz Anna Koprowska (pośmiertnie) - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Sędziom, którzy przeszli w stan spoczynku Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła uroczyście podziękować za przykładną pracę i wyróżnić medalem: sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych w Krakowie, w Łodzi, w Poznaniu, sądów okręgowych w Olsztynie, w Gdańsku, w Katowicach, w Krakowie, w Krośnie i w Legnicy.
Medale wraz z podziękowaniami za wiele lat wzorowej służby sędziowskiej wręczył wszystkim wyróżnionym prof. Roman Hauser, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.
 
Lista wyróżnionych sędziów w stanie spoczynku:
1.    Prof. dr hab. Walerian SANETRA, Sędzia Sądu Najwyższego
2.    Janina ANTOSIEWICZ, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
3.    Halina BETTA, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
4.    Wojciech CHRÓŚCIELEWSKI, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
5.    Włodzimierz KUBIAK, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
6.    Leszek LESZCZYŃSKI, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
7.    Anna ŁUKASZEWSKA-MACIOCH, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
8.    prof. dr hab. Ryszard MIKOSZ, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
9.    Maria PIÓRKOWSKA, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
10.    Alicja PLUCIŃSKA-FILIPOWICZ, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
11.    Urszula RACZKIEWICZ, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
12.    Iwona TOMASZEWSKA, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
13.    Prof. dr hab. Janusz TRZCIŃSKI, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
14.    Józef WAKSMUNDZKI, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
15.    Jan ZAJĄC, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
16.    Piotr RUSIN, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
17.    Ewa CHĄDZYŃSKA, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi
18.    Hanna HAŃCZEWSKA-PAWŁOWSKA, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
19.    Waldemar KRYŚLAK – pośmiertnie, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
20.    Maria MICHALSKA-GOŹDŹ, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
21.    Aleksandra RUDNICKA-REUT, Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
22.    Maria BECKER-RZESZEWICZ, Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
23.    Teresa ROZMUS-BUKŁAHO, Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
24.    Krystyna SACHERSKA – pośmiertnie, Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
25.    Krystyna SZKLORZ, Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach
26.    Ewa MACAK, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
27.    Aniela PAKOSIEWICZ, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
28.    Ewa SPODAR, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
29.    Zenona FURMANKIEWICZ, Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
30.    Grzegorz GŁADYSZ, Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
31.    Stanisława STARZYCHOWICZ, Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
32.    Leszek WILUSZ, Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
33.    Ewa SOLECKA, Sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy