Możliwość takiego wyłączenia przewidują unijne rozporządzenie dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym i polska ustawa o transporcie kolejowym. Zwolnienie może być przedłużone dwukrotnie, ale nie dłużej niż na 5 lat.
Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwolnień wyłącza stosowanie rozporządzenia UE niemal w całości – funkcjonuje jedynie kilkanaście jego przepisów, m.in. regulacje dotyczące przewozu rowerów, odpowiedzialności za bagaż, konieczności informowania o likwidacji połączeń czy dostępności biletów. W projekcie rozporzadzenia resort proponuje, by przedłużyć zwolnienie dla trzech regulacji.
Pierwsza dotyczy obowiązku dostarczania pasażerowi w trakcie podróży informacji w formie najbardziej dla niego odpowiedniej. Drugie wyłączenie ma objąć obowiązek wdrożenia komputerowego systemu informacji i rezerwacji w transporcie kolejowym (KSIRTK).
Ostatni z przepisów, których stosowanie zostanie odroczone, dotyczy dostosowania infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna