We wtorek w siedzibie Straży Granicznej w Warszawie podpisano umowę partnerską tych trzech służb. Projekt jest współfinansowany z tzw. funduszy norweskich.

"To bardzo dobry przykład współpracy ze Strażą Graniczną i policją przy zwalczaniu zagrożeń, które pojawiły się i rozszerzyły po otwarciu granic w ramach strefy Schengen. Wspólne szkolenia będą wszechstronne - obejmują zarówno jazdę ofensywną, pracę operacyjną, strzelanie, taktykę, koordynację działań w różnym terenie - również wysokogórskim" - powiedział dziennikarzom zastępca szefa ABW Kazimierz Mordaszewski.

Komendant główny SG gen. Dominik Tracz poinformował, że w projekcie weźmie udział 400 osób - z Wydziału Antyterroryzmu ABW z Krakowa, Wydziału Antyterrorystycznego CBŚ KGP i funkcjonariusze SG z pionu zabezpieczenia działań z różnych oddziałów. "Wszystkie trzy służby będą miały okazję zweryfikować to, co dziś realizują, poznać nowe techniki, nauczyć się nowości przy prowadzeniu analiz, wymianie informacji, poprawić władanie językami obcymi" - powiedział generał.

"Oznacza to wzmocnienie naszych możliwości np. zwalczania handlu ludźmi. To dla nas dodatkowe środki - ciężko byłoby sfinansować te szkolenia z budżetów każdej ze służb. W ramach takiej umowy partnerskiej możemy to zrealizować i rozszerzyć dotychczasową współpracę" - dodał gen. Tracz.

Szef CBŚ nadinsp. Igor Parfieniuk podkreślił, że z Biura w najbliższych dwóch latach wyszkolonych zostanie ok. 60 osób. "To są ludzie, którzy zajmują się w praktyce antyterrorystycznym zwalczaniem przestępczości" - podał.

Zaznaczył, że po otwarciu granic zmienił się rynek produkcji i przemytu narkotyków. "Fabryki przeniosły się do Holandii - tam prawo i praktyka w podejściu do narkotyków są bardziej liberalne. Zwiększył się za to przemyt do Polski - to właśnie efekt Schengen" - powiedział. Jak dodał, to tam są teraz likwidowane największe laboratoria. "Nie ukrywam, że dzieje się to przy naszej pomocy" - powiedział szef CBŚ.

Straż Graniczna jest liderem projektu, koordynacją oraz organizacją działań będzie zajmować się Karpacki Ośrodek Wsparcia SG w Nowym Sączu. Patronat honorowy nad projektem sprawują minister sprawiedliwości i ambasador Norwegii.(PAP)