Rząd zdecydował o przeznaczeniu w budżecie na przyszły rok 2 mld zł na podwyższenie wynagrodzeń dla...
Krzysztof Sobczak
23.09.2015
Niemcy zwróciły się do Komisji Europejskiej o zgodę na przedłużenie kontroli granicznych...
PAP
23.09.2015
85 milionów poprawek do ustawy reformującej włoski Senat złożył senator prawicowej opozycyjnej Ligi...
PAP
23.09.2015
Projekt noweli rozporządzenia MAC zmierzający do ograniczenia czasu trwania aukcji częstotliwości...
PAP
23.09.2015
Analiza aktualnego stanu funkcjonujących w sądownictwie systemów IT oraz ich usprawnianie to...
Krzysztof Sobczak
23.09.2015
Asystent rodzinny, który z założenia powinien wspierać rodzinę, coraz częściej zastępuje kuratora...
PAP
23.09.2015
Łódzki sąd pyta Trybunał Unii Europejskiej, czy brak notyfikacji przepisów uznanych za mające...
Rafał Bujalski
23.09.2015
Premier Słowacji Rober Fico zapowiedział w środę, że jego kraj będzie chciał w Trybunale...
PAP
23.09.2015
Powołanie komisji śledczej, która zbadałaby, czy w czasie funkcjonowania i przygotowywania ustaw o...
Krzysztof Sobczak
23.09.2015
Komisja regulaminowa i spraw poselskich zajmie się w czwartek wnioskami prokuratury o uchylenie...
PAP
23.09.2015
Komisja Europejska podjęła w środę decyzje o 40 postępowaniach o naruszenie bądź niewdrażanie...
PAP
23.09.2015
Amerykańska firma, która przez lata pobierała tantiemy za wykorzystywanie jednej z najsłynniejszych...
PAP
23.09.2015
W 2013 roku 35 proc. adwokatów w Polsce stanowiły kobiety. Obecnie liczba ta znacząco wzrosła - do...
Krzysztof Sobczak
23.09.2015
Prawnicy
Zaledwie co piąty kierowca przepuści pieszego, który czeka przed pasami, choć ok. 70 proc. uważa,...
Krzysztof Sobczak
23.09.2015
Obowiązek udokumentowania przed rejestracją związku sportowego jego przynależności do...
Krzysztof Sobczak
23.09.2015
Ze względu na ochronę danych osobowych kraj członkowski UE może zawiesić przekazywanie danych...
PAP
23.09.2015
Projekt, który ma rozproszyć po sądach w całym kraju sprawy o odszkodowania z komunikacyjnego OC,...
PAP
23.09.2015
Skrócenie do 1 roku okresu przejściowego dotyczącego wprowadzenia maksymalnego limitu opłaty...
PAP
23.09.2015
Wniosek o postawienie prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego przed Trybunałem Stanu jest obecnie...
PAP
23.09.2015
Usprawnienie systemu ochrony konkurencji i konsumentów, udoskonalenie metod wykrywania karteli,...
Krzysztof Sobczak
23.09.2015
Utworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, z którego można by...
PAP
23.09.2015
Rząd wycofuje się z reformy działania służb specjalnych. Szybko będzie musiał zrobić to nowy Sejm....
Krzysztof Sobczak
23.09.2015
Psycholodzy mają podlegać obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego i będą musieli się...
Krzysztof Sobczak
23.09.2015
Dopuszczalna jest egzekucja świadczeń pieniężnych ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu...
Krzysztof Kwiatkowski
23.09.2015
Każdy kontakt z konsumentem drogą telefoniczną dotyczący nowych produktów lub usług jest...
Krzysztof Sobczak
23.09.2015
Po raz kolejny sąd dyscyplinarny przy Prokuraturze Generalnej przełożył rozpatrzenie kwestii...
PAP
22.09.2015
Prawnicy
Nie starosta, ale Bank Gospodarstwa Krajowego będzie rozpatrywać wnioski kredytobiorców o wsparcie...
PAP
22.09.2015
Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE przegłosowali we wtorek podział 120 tysięcy uchodźców -...
Krzysztof Sobczak
22.09.2015
Podkomisja ds. prac nad ustawą o książce przerwała i przełożyła swoje wtorkowe posiedzenie ze...
PAP
22.09.2015
KNF jednogłośnie nałożyła na MNI SA karę pieniężną w maksymalnej wysokości miliona zł za...
PAP
22.09.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski