Pełnomocniczka przypomniała, że w rozumieniu Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za osobę bliską uznaje się również "osobę pozostającą we wspólnym pożyciu". Więcej>>>