Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa wyraził taką opinie podczas poniedziałkowych obchodów 25-lecia tej instytucji. I jak podkreślał, tak powinno być ponieważ KRS stoi na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów. – Zawsze interweniujemy, gdy te wartości są zagrożone – podkreślał przewodniczący.
Spotkanie odbyło się w poniedziałek 23 lutego w Sali Zgromadzeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wzięli w nim udział zaproszeni goście, w tym Prezydent RP, marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes Trybunału Konstytucyjnego.
Wszyscy podkreślali, że działalność Krajowej Rady Sądownictwa ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania instytucji demokratycznego państwa prawa, a zwłaszcza dla zapewnienia prawidłowego działania organów wymiaru sprawiedliwości. - Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie dla wszystkich członków Rady, za godne naśladowania zaangażowanie w pełnienie tych zaszczytnych obowiązków. Jednocześnie życzę Państwu wielu sukcesów w wypełnianiu tej ważnej dla naszego państwa i społeczeństwa misji – mówił minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk.
Postulat utworzenia Krajowej Rady Sądownictwa podnoszony w latach 80-siątych przez środowiska prawnicze i opozycyjne, stał się przedmiotem uzgodnień w trakcie obrad „Okrągłego Stołu”. 20 grudnia 1989 r. realizując porozumienia zawarte przy „okrągłym stole”, uchwalono ustawę, na mocy, której została utworzona Krajowa Rada Sądownictwa. Pierwsze posiedzenie tego organu odbyło się w dniu 23 lutego 1990 r.

ID produktu: 40287149 Rok wydania: 2013
Autor: Antoni Górski,Barbara Godlewska-Michalak,Katarzyna Gonera,Jan Kremer,Aneta Łazarska,Gabriela Ott,Jarema Sawiński,Zbigniew Strus,Stanisław Dąbrowski
Tytuł: Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz>>>