Krajowa Rada Komornicza postanowiła się wystąpić do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi o rozważenie możliwości odwołania asesora z uwagi na rażące naruszenie przepisów.
Czytaj: Prokuratura przesłuchała komornika ws. ciągnika>>>
Zastosowanie takiego trybu może przyspieszyć procedurę odwołania (skreślenia z listy asesorów) bez przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji prezes sądu apelacyjnego może odwołać asesora z zajmowanego stanowiska, jeżeli dopuścił się rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów prawa.
Natomiast w przypadku komornika, u którego pracował asesor Krajowa Rada Komornicza zdecydowała o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego za naruszenie powagi i godności urzędu przez to, iż komornik nie monitorował przebiegu postępowania, do czego był zobowiązany na podstawie przepisów Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.
Czytaj: Będzie dyscyplinarka dla komornika z Łodzi za brak nadzoru nad asesorami>>>

Krajowa Rada Komornicza zleciła też szczegółową wizytację spraw w tej kancelarii gdzie dokonano sprzedaży ruchomości w latach 2013- 2014.

ID produktu: 40430100 Rok wydania: 2014
Autor: Wojciech Tomalak
Tytuł: Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego>>>