Nie ma podstaw do twierdzenia o aferze korupcyjnej w Sądzie Najwyższym niezależnie od powodów...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.03.2016
Paweł Wilkoszewski, były asystent i zaufany współpracownik Zbigniewa Ziobry w latach 2005-2007,...
Krzysztof Sobczak
11.03.2016
Prawnicy
Opublikowana pod koniec ubiegłego roku unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych wpłynie na...
Rafał Bujalski
11.03.2016
Zapisanie w umowie terminu wypłaty wynagrodzenia jako zdarzenia przyszłego i niepewnego powoduje...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.03.2016
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny i powszechnie obowiązujący. Niezależnie od tego,...
Krzysztof Sobczak
11.03.2016
Uchwalenie ustawy w takim kształcie spowodować może poważne komplikacje natury systemowej, brak...
Krzysztof Sobczak
10.03.2016
Do Zespołu Bankowości i Finansów w warszawskim biurze kancelarii Dentons dołączył Tomasz Braun,...
Krzysztof Sobczak
10.03.2016
Rynek
Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, rozpoczęła w czwartek w Wenecji prace nad opinią na...
PAP
10.03.2016
Wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości...
PAP
10.03.2016
Kilkadziesiąt poprawek zgłosili reprezentanci wszystkich, oprócz PSL, klubów poselskich do...
PAP
10.03.2016
Wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka (UNHCHR) wyraził w czwartek zaniepokojenie planem UE i...
PAP
10.03.2016
Maksymalny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu i odsetek naliczanych za nieterminową spłatę to...
Krzysztof Sobczak
10.03.2016
Tzw. tarcza prywatności która ma wzmocnić poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE, w...
PAP
10.03.2016
W połowie roku ma zakończyć się budowa nowej wspólnej siedziby radomskich sądów. To największa od...
PAP
10.03.2016
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński zawiadomił prokuraturę o przecieku projektu...
PAP
10.03.2016
Książki dotyczące tematyki serwisu LEX/Kancelaria najlepiej sprzedające się w księgarni...
Jacek Górski
10.03.2016
Porozumienie zawarte pomiędzy instytucjami UE: Parlamentem, Radą i Komisją Europejską w sprawie...
Krzysztof Sobczak
10.03.2016
Sąd ma dążyć do prawdy materialnej, nie tylko być arbitrem; procedura karna po zeszłorocznej...
PAP
10.03.2016
Obniżona do 1 tys. zł opłata sądowa ws. o czynności bankowe ma przysługiwać m.in. konsumentom i...
PAP
10.03.2016
Apel o przestrzeganie podstawowych zasad ustrojowych wynikających z konstytucji wystosowała Krajowa...
PAP
10.03.2016
Rolnicy są zgodni co do tego, że rząd powinien chronić ziemię rolną przed wykupem przez...
PAP
10.03.2016
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa, wbrew woli rodziców nie jest...
PAP
10.03.2016
Proponowane przez rząd zmiany dotyczące sprzedaży ziemi, to zamach na prawo własności - uważają...
PAP
10.03.2016
Poselski zespół na rzecz Nowej Konstytucji przygotował ankietę ustrojową, w której obywatele mogą...
PAP
10.03.2016
O dopłaty bezpośrednie do dzierżawionych gruntów będzie mógł się ubiegać rolnik posiadający do nich...
PAP
10.03.2016
Stanowisko niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaprezentowane 9 marca stwarza jedynie...
PAP
10.03.2016
Rośnie liczba ataków w sieci - wynika z najnowszego raportu na temat bezpieczeństwa w Internecie,...
Krzysztof Sobczak
10.03.2016
Od początku 2016 roku w Warszawie obecna jest nowa kancelaria BMG Adwokaci Barański Matuszewski...
Krzysztof Sobczak
10.03.2016
Rynek
Zmiany m.in. trybu powoływania i odwoływania dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury...
Marcin Krudysz
10.03.2016
Polska odpowiedź ws. projektu opinii na temat zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym wysłana do...
PAP
10.03.2016