- To pierwsze, nieprawomocne jeszcze, rozstrzygnięcie w trwającej od 13 lat sprawie cywilnej, którą spółka Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. (nadawca radia RMF FM) wytoczyła Przewodniczącemu KRRiT - napisała spółka w komunikacie.
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok częściowy zobowiązujący przewodniczącego KRRiT do złożenia oświadczenia, w którym wyraża on ubolewanie za naruszenie dóbr osobistych nadawcy radia RMF FM, a także zasądził na rzecz radia RMF FM od skarbu państwa odszkodowanie w łącznej kwocie 83,2 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami.
- Powyższy wyrok jest konsekwencją pozwu wniesionego w 2003 r. przez ówczesny Zarząd Spółki Radio Muzyka Fakty i jej poprzednich właścicieli. Przedmiotem postępowania były bezprawne działania KRRiT podejmowane w latach 2001-03 mające na celu ograniczenie czy wręcz uniemożliwienie Spółce prowadzenia działalności. W szczególności wprowadzony w 2001 r. zakaz emisji lokalnych pasm programowych - podała w komunikacie spółka.
Więcej: http://wyborcza.biz/biznes>>>