Jak informuej kancelaria, spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na bieżącą działalność operacyjną. Obligacje serii Z plasowane były w transakcji typu private placement i kierowane były do dedykowanego inwestora.
Zakres prac kancelarii obejmował przygotowywanie kompleksowej dokumentacji emisyjnej jak również bieżący kontakt z oferującym domem maklerskim NWAI Dom Maklerski S.A. i obligatariuszami.
Zespołem BSWW Legal & Tax kierował adwokat, wspólnik zarządzający Piotr Smołuch, którego wspierała adwokat Matylda Juzala.
- Cieszymy się, że spółka Kredyt Inkaso S.A. i oferujący docenili nasz zespół za wieloletnie doświadczenie w obsłudze transakcji związanych z emisją papierów wartościowych i powierzyła właśnie BSWW Legal & Tax doradztwo przy tej transakcji. Doradzamy przy emisji i obrocie instrumentami finansowymi w szczególności przy emisji i obrocie obligacjami. Na przestrzeni ostatniego roku mieliśmy przyjemność obsługiwać blisko 70 emisji obligacji na łączną kwotę około 1,5 miliarda złotych. Mamy nadzieję, że ten rok będzie obfitował w kolejne ciekawe projekty - powiedział Piotr Smołuch.

Kredyt Inkaso S.A., jest liderem na rynku usług zarządzania wierzytelnościami. Spółka specjalizuje się w zakupie dużych pakietów wierzytelności uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania oraz w dochodzeniu ich zapłaty na własny rachunek. Kredyt Inkaso S.A. współpracuje z największymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne.