Liczba przestępstw seksualnych wobec dzieci gwałtownie wzrosła. W pierwszym półroczu 2016 r....
Krzysztof Sobczak
05.09.2016
Sposobem na osłabienie negatywnych skutków istnienia w prawie karnym sankcji za zniesławienie może...
Krzysztof Sobczak
05.09.2016
Rada Ministrów zajmie się w poniedziałek przygotowanym przez resort sprawiedliwości projektem...
Krzysztof Sobczak
04.09.2016
W poniedziałek rozpocznie się Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów, który jest elementem...
PAP
04.09.2016
Zasada trójpodziału władzy jest święta - powiedział wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. I...
Krzysztof Sobczak
04.09.2016
Materia, której dotyczy ustawa, obejmuje wiele dziedzin prawa, co powoduje konieczność prowadzenia...
Krzysztof Sobczak
04.09.2016
Prezydent Barack Obama podczas niedzielnego spotkania na marginesie szczytu G20 w Chinach z...
PAP
04.09.2016
Jednym z warunków dalszego wzrostu zakupów internetowychjest zapewnienie jak najwyższego...
Krzysztof Sobczak
04.09.2016
Po publikacji Listu Apostolskiego papieża Franciszka Łagodny Sędzia Pan Jezus możliwość...
Krzysztof Sobczak
04.09.2016
Unia Europejska będzie kontynuować negocjacje z USA ws. partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP),...
PAP
04.09.2016
Prawo nie reguluje odpowiednio zasad konwojowania pacjentów oddziałów psychiatrycznych, wobec...
Krzysztof Sobczak
04.09.2016
Trwajcie zjednoczeni, bądźcie twardzi w obronie niezawisłości sądów i niezależności sędziów -...
Krzysztof Sobczak
03.09.2016
Do biura Magnusson w Warszawie dołącza wraz z zespołem Magdalena Mitas, która jako partner...
Krzysztof Sobczak
03.09.2016
Rynek
To próba ucieczki do przodu, desperacka reakcja - tak projekt ustawy reprywatyzacyjnej autorstwa PO...
PAP
03.09.2016
My nie jesteśmy politykami. Sędziowie nie są politykami opozycji. Nie są mafią, nie są grupą...
Krzysztof Sobczak
03.09.2016
W sobotę przed południem w Warszawie obrady rozpoczął nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Bierze...
PAP
03.09.2016
Wiele osób nie jest świadomych szerokich uprawnień, którymi dysponują w związku z działaniami...
Inny
03.09.2016
Konieczne jest zwiększenie jawności procedury powoływania sędziów - stwierdził prezydent Andrzej...
Krzysztof Sobczak
03.09.2016
Prawidłowy sposób formułowania zarzutów i wniosków w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia w...
Krzysztof Sobczak
03.09.2016
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, w celu przymuszenia wspólnoty mieszkaniowej do...
Krzysztof Sobczak
03.09.2016
Wiesław Błuś, Józef Iwulski, Stanisław Zabłocki i Dariusz Zawistowski zostali powołani na stanowska...
PAP
02.09.2016
Prawnicy
Koniec z handlem roszczeniami i tym samym zniwelowanie skutków tzw. dekretu Bieruta - założenie...
PAP
02.09.2016
Działalność RPO nakierowana jest na obywateli podkreślał Adam Bodnar, podsumowując pierwszy rok...
PAP
02.09.2016
PiS jest gotowe do prac nad przygotowanym przez PO projektem tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej -...
PAP
02.09.2016
Centurm Praw Kobiet nie dostanie państwowej dotacji, ponieważ zajmuje się tylko problemami kobiet,...
Krzysztof Sobczak
02.09.2016
Resort rozwoju chce stworzyć jedno okienko dla zagranicznych inwestorów, pragnących zaangażować się...
PAP
02.09.2016
Dzieci pochodzące ze związku osób tej samej płci zgodnie z przepisami mają prawo do obywatelstwa...
Krzysztof Sobczak
02.09.2016
Po podjęciu strategicznej decyzji o przeprowadzeniu takiej reformy, będzie dialog. Chcemy, by każdy...
Krzysztof Sobczak
02.09.2016
Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski powołał zespół prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej we...
Krzysztof Sobczak
02.09.2016
Zarówno państwowy fundusz jak i działająca w sferze pozarządowej fundacja mają problem z dotarciem...
Krzysztof Sobczak
02.09.2016