Co to jest wymiar sprawiedliwości i jak działa, dlaczego nie warto wchodzić w konflikt z prawem,...
Krzysztof Sobczak
08.09.2010
Wydawało się, że brak definicji handlu ludźmi w polskim prawie karnym jest tylko problemem...
Krzysztof Sobczak
08.09.2010
Sąd Najwyższy podtrzymał w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie sędziego Jacka I. Otrzymał on...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.09.2010
Aby być w pełni przygotowanym na pokryzysowe realia ekonomiczne, firmy w Polsce muszą odbudować...
Krzysztof Sobczak
08.09.2010
Rynek
Trybunał Sprawiedliwości UE zakwestionował w środę istnienie monopolu państwowego na prowadzenie...
Lex/Lex
08.09.2010
Aby być w pełni przygotowanym na pokryzysowe realia ekonomiczne, firmy w Polsce muszą odbudować...
Krzysztof Sobczak
08.09.2010
Rynek
Grupa Wyszehradzka chce ścislej współpracować przy usprawnianiu swoich wymiarów sprawiedliwości....
Krzysztof Sobczak
08.09.2010
Wykonawcy mogą domagać się zwrotu bezpodstawnie zatrzymanego wadium, składając odwołanie do...
Anna Stańczuk
08.09.2010
Urządzenia wymienione w art. 49 § 1 k.c. z chwilą ich połączenia z siecią należącą do...
Wojciech Kowalski
08.09.2010
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowywany jest projekt rozporządzenia w...
Wojciech Kowalski
08.09.2010
Rząd zaproponował podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Trójstronnej, by poziom wzrostu płacy...
Lex/Lex
08.09.2010
Obiekty budowlane oraz urządzenia i instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli...
Krzysztof Sobczak
08.09.2010
Ponad 40 ustaw ma trafić do Sejmu do połowy listopada w ramach ofensywy legislacyjnej Platformy...
Lex/Lex
08.09.2010
W ubiegłym roku najczęściej mylili się w swoich decyzjach dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku i...
Krzysztof Sobczak
08.09.2010
Ścigający przestępców prokuratorzy będą mogli sprawdzać w specjalnym systemie informacje o...
Krzysztof Sobczak
08.09.2010
Rząd przyjął projekt ustawy, która promuje zdrowe odżywianie, ale też zakazuje dyskryminacji...
Krzysztof Sobczak
08.09.2010
Spółka Polkomtel S.A. przygotowała rekordowy program emisji euroobligacji na łączną kwotę 1...
Jacek Górski/PSP
08.09.2010
Zachęcenie pracodawców do inwestowania w kapitał ludzki w okresie spowolnienia gospodarczego oraz...
Wojciech Kowalski
08.09.2010
8,889 mld zł wyniesie przyszłoroczny budżet państwa w części dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. W...
Lex/Lex
08.09.2010
Wprowadzenie składki pielęgnacyjnej po 2020 roku jest tylko jedynym z możliwych wariantów pomocy...
Krzysztof Sobczak
08.09.2010
Miejski Rzecznik Konsumentów, po raz pierwszy w historii, będzie reprezentował poszkodowanych...
08.09.2010
Pozew zbiorowy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych planuje złożyć grupa krakowskich...
Jan Lis /KW
08.09.2010
Na rynku pojawiła się nowa oferta dla przedsiębiorców - ubezpieczenie ochrony prawnej. Nowy produkt...
07.09.2010
Rynek
Stawka podatku akcyzowego odprowadzana od sprzedaży oleju opałowego jest zgodna z konstytucją...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.09.2010
Słynny hiszpański sędzia Baltasar Garzon, znany z obrony praw człowieka, będzie musiał odpowiedzieć...
Lex/Kancelaria
07.09.2010
Prawnicy
Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu...
Krzysztof Sobczak
07.09.2010
Na rynku pojawiła się nowa oferta dla przedsiębiorców - ubezpieczenie ochrony prawnej. Nowy produkt...
07.09.2010
Rynek
Z dniem 1 września 2010 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania...
Wojciech Kowalski
07.09.2010
Wśród zawodów prawniczych szczególny charakter ma zawód sędziego. Pozycja prawna i wymogi stawiane...
Krzysztof Sobczak
07.09.2010
Prawnicy
Polska straż graniczna podczas kontroli na warszawskim lotnisku Okęcie zażądała od Sikha, obywatela...
Krzysztof Sobczak
07.09.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski