Lekarze potwierdzili przed sądem, że osoba poruszająca się na wózku może wykonywać, przy...
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Lepszą, bardziej efektywną i merytoryczną kontrolę sądu i prokuratora nad ustawowo dozwolonymi...
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Przez te wszystkie kampanie, ciągłe odwoływanie się do potrzeby zwiększenia surowości, krytykę...
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Minister sprawiedliwości nie rezygnuje z prac nad projektem ustawy o państwowym egzaminie...
Krzysztof Sobczak
09.03.2010
Silna konkurencja, spowolnienie gospodarcze czy spadek liczby i wartości zleceń wymusiły na...
Lex/Kancelaria
08.03.2010
Rynek
W kuluarach sejmowych trwają debaty w sprawie uregulowania na drodze ustawowej zasad obligatoryjnej...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
W Polsce aresztami się nadmiernie szafuje. Prawdziwy problem nie tyle tkwi w samym stosowaniu...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Prawnicy
O wprowadzenie zmian w prawie, które gwarantowałyby wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Rada...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Liberalizację zasad wykonywania zawodu przewoźnika drogowego przewiduje popisana 5 marca br. przez...
Wojciech Kowalski
08.03.2010
Silna konkurencja, spowolnienie gospodarcze czy spadek liczby i wartości zleceń wymusiły na...
Lex/Kancelaria
08.03.2010
Rynek
Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Rada...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Adwokatura jest gotowa do reform. Jesteśmy otwarci na zmiany w zasadach wykonywania naszego zawodu....
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Polska przystąpiła do międzynarodowej Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu,...
Wojciech Kowalski
08.03.2010
Kwestia sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu administracyjnym jest obecnie szeroko omawiana...
Emilia Zakrzewska/KW
08.03.2010
Kancelaria prawnicza Salans otworzyła biuro w Brukseli. Większość dużych międzynarodowych...
08.03.2010
Dziewiętnaście dużych kancelarii prawnych powołało do życia Związek Pracodawców Prawniczych....
Jan Lis /KW
08.03.2010
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała projekt nowelizacji kodeksu postępowania...
08.03.2010
Mec. Maciej Ślusarek, pełnomocnik powodów, wspólnik w kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy...
Jan Lis /KW
08.03.2010
Adwokatura jest gotowa do reform. Jesteśmy otwarci na zmiany w zasadach wykonywania naszego zawodu....
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
W ubiegłym roku wzrosła w Polsce liczba przestępstw na tle rasowym. Prokuratury w całym kraju...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego mogą spodziewać się nowych zasad...
Wojciech Kowalski
08.03.2010
W Polsce aresztami się nadmiernie szafuje. Prawdziwy problem nie tyle tkwi w samym stosowaniu...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Trybunał Konstytucyjny 10 marca br. w pełnym składzie rozpozna wniosek rzecznika praw obywatelskich...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Resort sprawiedliwości przygotował kolejny projekt systemu pomocy prawnej dla ludzi niezamożnych. -...
Krzysztof Sobczak
08.03.2010
Wobec wielu wątpliwości, przede wszystkim ze strony adwokatów, ale także znacznej części radców...
Krzysztof Sobczak
07.03.2010
Prawnicy
W sobotę 6 marca odbywa się w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Adwokatury, który ma wypracować...
Krzysztof Sobczak
06.03.2010
Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w prawie karnym, które mają zaostrzyć sankcje...
Krzysztof Sobczak
06.03.2010
System ocen okresowych to ogromne koszty w wymiarze czysto ekonomicznym. Proponowane rozwiązania...
Jacek Górski/PSP
06.03.2010
Przywrócenie w Kodeksie karnym przepisu przewidującego kary od 12 lat więzienia do dożywocia dla...
Krzysztof Sobczak
05.03.2010