W celu usunięcia stwierdzonej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2009 r. (sygn....
Lex/Lex
22.07.2010
W spisie wyborców trzeba zarejestrować fakt wygaśnięcia lub cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania....
Lex/Lex
21.07.2010
Każda osoba podejrzana lub oskarżona o przestępstwo w innym kraju Unii Europejskiej otrzyma w...
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
Na wokandzie w Trybunale Konstytucyjnym zawisła sprawa z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich,...
Jan Lis /KW
21.07.2010
Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich - prof. Irena Lipowicz - złożyła w środę rano ślubowanie przed...
Lex/Lex
21.07.2010
Rząd zajmie się w środę założeniami do projektu noweli ustawy Prawo geologiczne i górnicze -...
Lex/Lex
21.07.2010
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych na posiedzeniu 20 lipca 2010 roku podjęła uchwałę,...
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
Cotygodniowe dyżury telefoniczne specjalistów, którzy doradzają powodzianom m.in., z jakich...
Lex/Kancelaria
21.07.2010
Roszczenie w sprawie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie będzie zwolnione z sądowych...
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
Rada Europejska podjęłą 13 lipca br. decyzję o zmianie Dyrektywy 2006/112/WE o podatku od wartości...
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
Żołnierzowi zawodowemu pobierającemu naukę może być udzielona pomoc finansowa w formie: zwrotu...
Katarzyna Irytowska
21.07.2010
Cotygodniowe dyżury telefoniczne specjalistów, którzy doradzają powodzianom m.in., z jakich...
Lex/Lex
21.07.2010
Minister infrastruktury podpisał 14 lipca 2010 r. rozporządzenie w sprawie wymogów programowych dla...
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
Automatyczne odwoływanie z urzędu notariusza, który ukończył 70 lat jest przejawem sprzecznej z...
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
Prawnicy
Więźniowie będą pracować społecznie w lasach; dzięki temu uda się zaoszczędzić nawet kilka milionów...
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
Na wokandzie w Trybunale Konstytucyjnym zawisła sprawa z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich,...
Jan Lis /KW
21.07.2010
Sześć rozpraw zajęło prokuratorowi odczytanie aktu oskarżenia - samych zarzutów, bez uzasadnienia -...
Lex/Lex
21.07.2010
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z urzędu zajął się nowym regulaminem korzystania z...
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
Pozbawienie podatnika oprocentowania od kwoty wpłaconej na poczet odsetek za zwłokę od nienależnej...
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
Rada Ministrów przyjęła 21 lipca dwa projekty ustaw: o samorządzie zawodowym pielęgniarek i...
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
Choć zmowy cenowe są nielegalne, w polskim internecie to norma. UOKiK sprawdza kilka doniesień o...
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
Odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od zawiadomienia o wypadku. W przypadku...
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
W ustawie o lobbingu nie będzie podziału na lobbing zawodowy i niezawodowy. Pełnomocnik rządu ds....
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak poparł postulat przedsiębiorców o dopuszczenie do...
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
Prawnicy, notariusze i sędziowie mogą uzyskać dostęp do prawnych baz danych, skontaktować się za...
Jan Lis /KW
21.07.2010
Sejmowa komisja ds. służb specjalnych pozytywnie, choć z uwagami, zaopiniowała we wtorek 20 lipca...
Krzysztof Sobczak
21.07.2010
Stanisław Lem powiedział swego czasu, że znacznie mniej boi się antymaterii niż internetu. Czy...
Krzysztof Sobczak
20.07.2010
Rynek
Coraz więcej instytucji, ale także osób prywatnych, które kwestie bezpieczeństwa chcą wziąć we...
Krzysztof Sobczak
20.07.2010
Stanisław Lem powiedział swego czasu, że znacznie mniej boi się antymaterii niż internetu. Czy...
Krzysztof Sobczak
20.07.2010
Rynek
Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować agencje zatrudnienia. Rząd chce też wprowadzić...
Krzysztof Sobczak
20.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski