Klub SLD rozważa możliwość zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego obowiązującej od poniedziałku...
Lex/Lex
15.11.2010
Premier Donald Tusk zapowiedział w poniedziałek we Wrocławiu, że odcinki autostradowych obwodnic...
Lex/Lex
15.11.2010
Z badania Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2011 wynika, że poziom nakładów na bezpieczeństwo...
Krzysztof Sobczak
15.11.2010
Rynek
Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował w poniedziałek projekt ustawy o ograniczaniu barier...
Lex/Lex
15.11.2010
Nawet kilku milionów złotych odszkodowania potrafią domagać się od inwestora właściciele sąsiednich...
Krzysztof Sobczak
15.11.2010
Potrzebna jest ustawa, która określi obowiązki narciarza i uprawnienia, jakie na stokach mają...
Lex/Lex
15.11.2010
Rodzic, który mimo ustalonej opłaty nie będzie pokrywał kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie...
Krzysztof Sobczak
15.11.2010
Firmy realizujące zamówienia publiczne obawiają się, że stracą na planowanej od 2011 r. podwyżce...
Lex/Lex
15.11.2010
Przy redukcji zatrudnienia w administracji nie będzie ochrony urzędników mianowanych, a pracę w...
Krzysztof Sobczak
15.11.2010
Koalicja organizacji pozarządowych działających w ramach Obywatelskiego Monitoringu Wyborów Sędziów...
Krzysztof Sobczak
15.11.2010
Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu przewiduje opublikowane 12 listopada b.r. nowe...
Rafał Bujalski
15.11.2010
Fundacja musi doliczyć VAT do przedmiotów sprzedawanych na aukcjach charytatywnych, chyba że...
Krzysztof Sobczak
15.11.2010
Coraz więcej jest dowodów, że na terenie Polski i Europy dochodziło do nadużyć praw człowieka w...
Lex/Lex
15.11.2010
Wprowadzenie ograniczenia czasowego przy orzekaniu sądowego zakazu publikacji pogorszy sytuację...
Krzysztof Sobczak
15.11.2010
Wzmocnienie pozycji prokuratora generalnego i zwiększenie wynagrodzeń prokuratorów - to główne...
Krzysztof Sobczak
15.11.2010
Według nowych, czy starych zasad, powinny zostać sporządzone sprawozdania finansowe za rok 2010?...
Krzysztof Sobczak
15.11.2010
Wadium nie będzie zwracane tylko tym wykonawcom, którzy wygraliby przetarg, gdyby uzupełnili...
Krzysztof Sobczak
15.11.2010
Co prawda stopy oprocentowania kredytu lombardowego w dalszym ciągu pozostają na tym samym...
Michał Malinowski
15.11.2010
Jakie zasady mają obowiązywać w spółdzielniach mieszkaniowych podczas podejmowania uchwał na walnym...
Krzysztof Sobczak
15.11.2010
Rzecznik Praw Obywatelskich zbada sprawę zatrzymania przez policję podczas czwartkowej manifestacji...
Lex/Lex
15.11.2010
Kilkanaście nowelizacji ustawy, ponad dwadzieścia nowelizacji przepisów wykonawczych, kilkadziesiąt...
Krzysztof Sobczak
15.11.2010
Przepisy nowej ustawy antynikotynowej spowodują napływ do sądów drobnych spraw związanych z...
Lex/Lex
15.11.2010
Organizacje pracodawców i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych pozytywnie oceniają założenia...
Lex/Lex
15.11.2010
Premier Donald Tusk powiedział w poniedziałek, że rząd, nowelizując przepisy dotyczące podatku VAT...
Lex/Lex
15.11.2010
Zdaniem rzecznika praw obywatelskich, rada gminy ma zbyt dużą swobodę w blokowaniu rozwiązywania...
Krzysztof Sobczak
15.11.2010
Trybunał Konstytucyjny uznał, że wyliczanie niepełnosprawnym zasiłku pielęgnacyjnego w latach od...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.11.2010
Równowaga budżetowa jest wartością konstytucyjną. W związku z tym, orzekając należy brać również...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.11.2010
Prawnicy
We Włoszech wchodzi dziś w życie przepis, nakazujący wyposażenie w alkomaty wszystkich barów,...
Lex/Lex
14.11.2010
Od poniedziałku obowiązywać będzie zakaz palenia w miejscach publicznych. Za zapalenie papierosa w...
Krzysztof Sobczak
14.11.2010
Publikować bez zgody autora czy pogodzić się z niemożnością upowszechniania znacznej części dorobku...
Krzysztof Sobczak
14.11.2010