Czy niezależność może oznaczać łamanie prawa, co mogą zrobić światowe adwokatury by utrzymać rządy...
Krzysztof Sobczak
26.05.2011
Prawnicy
"Nasz Dziennik" ma przeprosić telewizję TVN i wpłacić 40 tys. zł na cel społeczny za określenie...
Lex/Lex
26.05.2011
Sąd Najwyższy 24 maja przekazał sprawę sędziego Mariana S. do ponownego rozpoznania dostrzegając w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.05.2011
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz rozważa zawieszenie wizytacji prewencyjnych w...
Lex/Lex
26.05.2011
Generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski zapowiada zbadanie, w jakim...
Krzysztof Sobczak
26.05.2011
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o refundacji leków, która wprowadza urzędowe ceny i...
Lex/Lex
26.05.2011
Prace nad regułą wydatkową w samorządach rozpoczną się w przyszłym tygodniu zapewniła w czwartek w...
Lex/Lex
26.05.2011
Powodzianie dostaną w ciągu 2 dni od decyzji o wypłacie zasiłki celowe do 2 tys. zł, a...
Emilia Zakrzewska/KW
26.05.2011
Ministerstwo opublikowało wykładnię przepisów o VAT wydawcy muszą płacić podatek dopiero od...
Krzysztof Sobczak
26.05.2011
Zmiany w zakresie przepisów dotyczących indywidualnych interpretacji podatkowych, które usprawnić...
Jolanta Mazur
26.05.2011
Byłemu naczelnikowi policji w Lesznie Markowi Matyli za niesłuszny areszt sąd przyznał 300 tys. zł...
Krzysztof Sobczak
26.05.2011
Bogatsi nie mieliby otrzymać zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Posłowie szykują też zmiany w...
Krzysztof Sobczak
26.05.2011
Prof. Wojciech J. Katner, sędzia Sądu Najwyższego, podobnie jak inni przedstawiciele nauki prawa -...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.05.2011
Podmioty, które zawiesiły działalność gospodarczą, nie będą musiały sporządzać sprawozdania...
Krzysztof Sobczak
26.05.2011
Urząd skarbowy, który nie zwróci podmiotowi zagranicznemu kwoty VAT w terminie, musi doliczyć...
Krzysztof Sobczak
26.05.2011
Opublikowano rozporządzenie, na mocy którego straż gminna będzie mogła nakładać mandaty za nowe...
Patryk Ciurak
26.05.2011
Lekarze mogą prowadzić działalność indywidualnie lub w ramach spółki. Spółka, decydując się na...
Krzysztof Sobczak
26.05.2011
Już w lutym rząd miał opracowany alternatywny plan zwolnień w administracji. Jego realizacja ma...
Krzysztof Sobczak
26.05.2011
Po niedawnym spotkaniu ministra sprawiedliwości w Business Centre Club ogłoszona została informacja...
Krzysztof Sobczak
25.05.2011
Wiadomości o komorniczych licytacjach nieruchomości będą zamieszczane na stronie internetowej...
Krzysztof Sobczak
25.05.2011
Rynek
Notariusze chcą samodzielnie podejmować decyzje o wyjeździe do klienta. Obecnie przepisy stanowią,...
Krzysztof Sobczak
25.05.2011
Umowa spółki handlowej może określać, w jaki sposób wykonywane będzie przysługujące prawo...
Krzysztof Sobczak
25.05.2011
Oświadczenia pro futuro na tle prawnoporównawczym - to tytuł pracy magisterskiej absolwenta...
Krzysztof Sobczak
25.05.2011
Jesteśmy zaskoczeni najnowszymi propozycjami posłów PO do projektu ustawy o państwowych egzaminach...
Krzysztof Sobczak
25.05.2011
Prawnicy
Ponad sto poprawek do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zaproponowali senatorowie....
Lex/Lex
25.05.2011
Wiadomości o komorniczych licytacjach nieruchomości będą zamieszczane na stronie internetowej...
Krzysztof Sobczak
25.05.2011
Rynek
Poseł PO Sławomir Neumann zapowiedział w środę przygotowanie projektu, który uniemożliwi łączenie...
Lex/Lex
25.05.2011
W 2010 r. do biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło 56 tys. skarg; wiele z nich pochodziło od...
Lex/Lex
25.05.2011
Rośnie liczba kierowanych przez Państwową Inspekcję Pracy do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu...
Lex/Lex
25.05.2011
Trzy czwarte Polaków (75 proc.) uważa, że w naszym kraju żyje się bezpiecznie, a tylko jedna piąta...
Lex/Lex
25.05.2011