Projekt ustawy deregulacyjnej destabilizuje system szkolenia notariuszy. Poddanie naszego zawodu...
Katarzyna Żaczkiewicz
07.05.2012
Wolność słowa jest zagrożona przez projekt nowelizacji prawa prasowego rodzący się w Senacie RP -...
07.05.2012
Z roku na rok rośnie liczba skarg na organy administracji w związku z niewykonaniem wyroku sądu. W...
Krzysztof Sobczak
07.05.2012
Specjalny sąd patentowy ma rozstrzygać spory szybciej, taniej i lepiej. Projekt odpowiedniej ustawy...
PAP
07.05.2012
Przepisy, które miały zapewniać lepszą ochronę osobom szczególnie narażonym na nierówne...
Krzysztof Sobczak
07.05.2012
Jeżeli w wyniku rozpowszechniania nieprawdziwych informacji lub nieuzasadnionych i poniżających,...
Wojciech Kowalski
07.05.2012
Obowiązująca od początku 2011 roku ustawa równościowa miała wprowadzić do polskiego prawa unijne...
07.05.2012
Trybunał Konstytucyjny we wtorek ma zbadać konstytucyjność zasad awansowania sędziów sądów...
PAP
07.05.2012
Założenia do projektu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz Kodeksu postępowania...
Krzysztof Sobczak
07.05.2012
Za niebezpieczne dla zasad etyki prawniczej europejscy adwokaci i radcy prawni uznają dwie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.05.2012
Prawnicy
W piątek, 11 maja, rozpocznie się 9 Planete Doc Film Festival. Przyznana zostanie nagroda Amnesty...
Krzysztof Sobczak
06.05.2012
Z pewnego rodzaju współczuciem zauważyć można, jaką karą jest dla sędziów czytanie...
Katarzyna Żaczkiewicz
06.05.2012
Nagrodę im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw...
Krzysztof Sobczak
06.05.2012
Od 9 maja br. obowiązywać będzie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia...
06.05.2012
Obowiązujący od początku tego roku Kodeks karny wykonawczy nadmiernie ogranicza prawa więźniów do...
Krzysztof Sobczak
06.05.2012
PSL sprzeciwia się podniesieniu z 250 do 1000 zł granicy, od której kradzież byłaby uznawana za...
PAP
05.05.2012
Przedłużające się prace nad nową ustawą o biegłych i brak jednoznacznego uregulowania zasad...
Katarzyna Żaczkiewicz
05.05.2012
W stan spoczynku przeszedł sędzia Sądu Najwyższego Antoni Kapłon, orzekający w Izbie Wojskowej Sądu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.05.2012
Prawnicy
Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później- to temat spotkania prof. Ewy Łętowskiej ze studentami...
05.05.2012
W 2011 r. niesłuszne pozbawianie wolności kosztowało Skarb Państwa 14,5 mln zł. Co roku suma ta...
PAP
05.05.2012
Departament Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje czterech sędziów do pełnienia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.05.2012
Rynek
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stwierdził naruszenie konwencji w jednej z czterech spraw...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.05.2012
W czwartek 3 maja weszły w życie nowe przepisy dotyczące wzorów urzędowych formularzy pism...
Monika Sewastianowicz
05.05.2012
Nie tylko prawo cywilne lepiej chroni wierzycieli. Weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym...
Monika Sewastianowicz
05.05.2012
Uczelnia publiczna organizując odpłatnie konferencje naukowe świadczy usługi podlegające VAT uznał...
05.05.2012
Po pięciu latach obowiązywania polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. daje...
Krzysztof Sobczak
05.05.2012
Harmonizacja w możliwie najszerszym obszarze prawa upadłościowego oraz utworzenie unijnego rejestru...
Krzysztof Sobczak
05.05.2012
Sejmowa komisja nadzwyczajna nie poparła w piątek wniosków PiS i SLD o wysłuchanie publiczne...
PAP
04.05.2012
Gabinet Cieni Kongresu Kobiet oraz organizacje zrzeszone w Koalicji na rzecz Równych Szans apelują...
PAP
04.05.2012
Prezydent Bronisław Komorowski złożył w piątek podpis pod ratyfikacją umowy między rządem polskim a...
PAP
04.05.2012