- To cenna inicjatywa. Ofiary wypadków to często ludzie ubodzy i dzieci. Każda pomoc jest im...
30.07.2012
W sądzie jest skarga na Straż Graniczną za niewpuszczenie do Polski Filipińczyka, z którym nasz...
Tumidalski Wojciech
30.07.2012
Mieszkaniec Podlaskiego został oskarżony o publiczne propagowanie treści faszystowskich poprzez...
Wieczeryńska Sylwia
30.07.2012
Leon Kieres, sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybrany 13 lipca 2012 r. przez Sejm, złożył wobec...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2012
Z danych uzyskanych w Krajowej Radzie Radców Prawnych wynika, że wśród 10 329 aplikantów...
30.07.2012
Prawnicy
Rzecznik Praw Dziecka apeluje do resortu sprawiedliwości o doprowadzenie do tego, by częściej...
30.07.2012
Przedłużono termin naboru kandydatów na stanowisko eksperta narodowego w Dyrekcji 5 Systemy...
Katarzyna Żaczkiewicz
30.07.2012
Rynek
Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrzy 28 sierpnia br. sprawę ze skargi Julii Tymoszenko,...
Katarzyna Anna Krześnicka
30.07.2012
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepiński stwierdził w Sejmie, że wygaszanie stosunku...
Katarzyna Żaczkiewicz
30.07.2012
Odmowa dostarczenia więźniowi kopii z akt jego sprawy, które były mu niezbędne do złożenia skargi...
30.07.2012
W środę Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Senatu rozpatrzy trzy projekty ustaw. Dotyczą one...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2012
Ministerstwo Sprawiedliwości wycofało się zwprowadzenia doprawa onotariacie przepisu oskreśleniu...
Katarzyna Żaczkiewicz
30.07.2012
W ostatnim czasie w wielu jednostkach prokuratury zarządza się pełnienie dyżurów przez rodziców...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2012
Niecodzienna sytuacja w konińskim sądzie. Na rozprawie okazało się, że jeden z mecenasów jest...
Dąbrowski Radosław
30.07.2012
Samorząd radców prawnych jako pierwszy w Polsce umożliwił śledzenie aktualności na Iphone i...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2012
Prawnicy
Utrudnianiem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które...
30.07.2012
Posłowie przyjęli w piątek nowelizację ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich...
PAP
30.07.2012
Urzędnik nie będzie mógł wykluczyć z przetargu firmy na podstawie tego, że inny urzędnik rozwiązał...
30.07.2012
Państwie mają obowiązek skutecznej ochrony osób fizycznie i umysłowo upośledzonych, nawet jeżeli...
Katarzyna Warecka
30.07.2012
Ministerstwo sprawiedliwości zaproponowało ograniczenie ochrony dłużnika w postępowaniu...
Monika Sewastianowicz
30.07.2012
Ustawa z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu zapewnienia...
Grzegorz Bieńdak
30.07.2012
Trwają uzgodnienia międzyresortowe dotyczące założeń do trzeciej ustawy deregulacyjnej. Tymczasem z...
Krzysztof Sobczak
30.07.2012
W sytuacji, gdy skarżący twierdzi, że przez czas trwania postępowania został zniszczony i z tego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.07.2012
Osoby powracające do zawodów adwokata i radcy prawnego po wykreśleniu z listy samorządu będą...
Katarzyna Żaczkiewicz
29.07.2012
Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w całym kraju na listach prezesów sądów okręgowych...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.07.2012
Elementem odróżniającym drogę publiczną od drogi wewnętrznej jest formalne zaliczenie do...
29.07.2012
Największe wyzwania, które stoją przed bankami spółdzielczymi to m.in. wyższe wymogi kapitałowe...
Musiał Marcin
29.07.2012
Solidarność żąda zmian ustawowych zmierzających do uwolnienia Funduszu Pracy od ministra finansów i...
29.07.2012
Przez 13 lat udało się państwu odzyskać 14.4 tys. zł tytułem regresu wobec prokuratorów i sędziów...
28.07.2012
Portal Chomikuj.pl prowadzi rozmowy z kilkoma wydawcami, by stworzyć bogatą ofertę dla...
28.07.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski