W konsekwencji, wielu polskich przedsiębiorców ponosi nieuzasadnione koszty akcyzy płaconej w cenie energii elektrycznej oraz wyrobów energetycznych, przeznaczonych do zużycia w procesach produkcji wyrobów nieakcyzowych. Tymczasem, w wielu krajach UE, wspomniane koszty podatku mogą być odzyskane przez przedsiębiorców. W efekcie polscy przedsiębiorcy mają gorsze warunki konkurencji w stosunku do przedsiębiorców z innych państw UE. Jest to tym bardziej dotkliwe, że stawka akcyzy na energię elektryczną w Polsce jest jedną z najwyższych w Europie i prawie dziesięciokrotnie przekracza wymagane unijne minimum.

Więcej: Gazeta Prawna 22.07.2010.