57 osób zostało powołanych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w sądach powszechnych oraz...
Katarzyna Irytowska
04.12.2014
Prawnicy
Unia Europejska zrobiła w czwartek kolejny krok do przodu w sprawie reformy przepisów o ochronie...
PAP
04.12.2014
Senat nie zaproponował w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Dzięki...
PAP
04.12.2014
Możliwość rejestracji spółki jawnej oraz spółki komandytowej za pośrednictwem internetu zakłada...
PAP
04.12.2014
Brak możliwości zakupu biletów w pociągu Pendolino wynika z wymogów bezpieczeństwa - mówił w...
PAP
04.12.2014
Wyraźne zaznaczenie, że udzielane firmom koncesje dotyczą obrotu węglem, a nie tylko przywozu -...
PAP
04.12.2014
Ofiara przestępstwa będzie mogła uzyskać kompensatę nie tylko wtedy, gdy sprawca zostanie skazany,...
PAP
04.12.2014
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która pozwoli na...
Monika Sewastianowicz
04.12.2014
Prawnicy
Wysokość tzw. depozytu zabezpieczającego będzie nie mniejsza niż 1 proc. wartości nominalnej...
PAP
04.12.2014
W czwartek odbyło się pierwsze czytanie noweli ustawy o grach hazardowych, która m.in. dopuszcza...
PAP
04.12.2014
Sejmowa komisja ustawodawcza - mimo drobnych wątpliwości natury konstytucyjnej - pozytywnie...
PAP
04.12.2014
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 2 grudnia uznał, iż postępowanie administracyjne,...
Katarzyna Warecka
04.12.2014
O odpowiedzialne i rozważne relacjonowanie i komentowanie wypowiedzi niektórych polityków,...
PAP
04.12.2014
Konstytucjonaliści są zgodni: propozycja zmiany w składzie PKW zawarta w projekcie nowelizacji...
PAP
04.12.2014
Do końca br. ma zakończyć się ocena skutków związania się przez Polskę protokołem, który wyposaża...
PAP
04.12.2014
Wyświetlany w TVP spot promujący związki partnerskie nie narusza przepisów ustawy o radiofonii i...
PAP
04.12.2014
Od 1 stycznia 2015 r. nie będzie można składać wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego w...
PAP
04.12.2014
Włoch Giovanni Buttarelli od czwartku oficjalnie obejmuje stanowisko Europejskiego Inspektora...
PAP
04.12.2014
Będzie łatwiej o wykreślenie z ewidencji firm, które nielegalnie zarejestrowały działalność pod...
PAP
04.12.2014
Jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż jeszcze parę miesięcy temu. Ta wersja regulaminu jest...
Krzysztof Sobczak
04.12.2014
Jesteś lub byłeś uczestnikiem kartelu i chcesz uniknąć kary finansowej? Umożliwia to program...
Krzysztof Sobczak
04.12.2014
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że uchwała rady gminy określająca granice użytku ekologicznego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.12.2014
W czwartek od rana w kancelariach komorniczych bezpłatny dzień porad - podaje Krajowa Rada...
PAP
04.12.2014
Prawnicy
W rejestrze klauzul niedozwolonych będzie zamieszczana wzmianka o utracie aktualności orzeczenia...
Krzysztof Sobczak
04.12.2014
Gdy osobie tymczasowo aresztowanej środek ten zostanie zamieniony na zabezpieczenie finansowe, to...
Krzysztof Sobczak
04.12.2014
Aż co piąty polski przedsiębiorca (21 proc.) doświadczył w ciągu ostatnich 24 miesięcy korupcji, a...
PAP
04.12.2014
Wykonywanie przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu systematycznie...
PAP
03.12.2014
Ponad dwukrotnie wzrośnie liczba spraw prowadzonych przez prokuratury okręgowe i apelacyjne, jeśli...
Krzysztof Sobczak
03.12.2014
Państwa członkowskie Unii Europejskiej zgadzają się na zasady wspólnego rynku na jednolitym...
PAP
03.12.2014
Brak zgody na poluzowanie tajemnicy zawodowej czy płatne pośrednictwo to uznanie pierwszeństwa...
Krzysztof Sobczak
03.12.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski