Jak informują organizatorzy, podczas konferencji swoje referaty wygłoszą m.in.: prof. Ireneusz Krzemiński (Instytut Socjologii UW), prof. Jerzy Zajadło (WPiA Uniwersytet Gdański), dr Marzena Laskowska (INP PAN), dr Wiesław Staśkiewicz (WPiA UW), dr Lech Nijakowski (Instytut Socjologii UW), min. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania), prok. Marzena Kowalska (Zastępca Prokuratora Generalnego).
Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. (piątek) w Auli d. BUWu (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) w godz. 9.30-18.00.