Zaniepokojenie prawniczej organizacji wzbudziły uchwalone przez węgierski parlament nowe przepisy, które obniżyły wiek emerytalny do 62 lat, zmuszając do natychmiastowej emerytury ponad 270 sędziów.
Raport Roczny 2012 Instytutu Praw Człowieka International Bar Association (IBAHRI) jest już dostępny na portalu organizacji. Jak podkreślają jego autorzy, pokazuje on ekspansję i zakres tematyczny działalności Instytutu, którym jest promowanie i ochrona praw człowieka oraz niezależności sądownictwa i zawodów prawniczych na świecie. 52-stronicowa publikacja zawiera informacje o programach IBAHRI, misje, obserwacje próbne, inicjatywy i programy szkoleniowe prowadzone na całym świecie.
- Wzmocnienie zarówno krajowych jak i międzynarodowych instytucji zaangażowanych w poprawę standardów wymiaru sprawiedliwości, praw człowieka, wolności i wielu osób na całym świecie nigdy nie było ważniejsze. W ostatnich latach doszło do globalnego zainteresowania ideałami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Sprawozdanie pokazuje, jak wiele osiągnięto w ciągu ostatniego roku, ale także służy jako przypomnienie o ogromnej ilości pracy,  która nadal musi być wykonana - mówi Sternford Moyo, współprzewodniczący IBAHRI.
Wśród przykładów podjętych w minonym roku działań wymieniana jest misja IBAHRI w Malawi (styczeń 2012), któtra służyła zbadaniu obaw dotyczących podziału władzy i braku poszanowania podstawowych praw człowieka. IBAHRI była również jedną z pierwszych organizacji międzynarodowych, która pojawiła się w Birmie na misji badającej poszanowanie rządów prawa i ochrony praw człowieka. Stworzony przez członków misji raport zawierał szczegółowe zalecenia dla rządu, parlamentu krajowego oraz władz sądowych i organizacji pozarządowych.
IBAHRI rozpoczęła rónież w 2012 roku zakrojony na szeroką skalę program szkoleniowy dla licznej grupy tunezyjskich sędziów dotyczący praw człowieka i funkcji sędziów w społeczeństwie demokratycznym.
- Zeszłoroczne sukcesy nie byłyby możliwe bez ciężkiej pracy, poświęcenia i wsparcia naszych członków, partnerów, organów finansujących, pracowników i wszystkich tych, którym dostarczyliśmy ekspertyzy i podjęli prace pro bono w naszym imieniu - powiedziała Helena QC Kennedy, wiceprzewodniczący IBAHRI.
Raport można przeczytać tutaj: TUTAJ (2,72 MB)